Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom 's-Hertogenbosch

Archiefnummer: 112
Archiefnaam: BDB
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1893-1965

Zie ook het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Tilburg

Plaatsingslijst (pdf, 104 kB) vernieuwd juli 2013

Het bestuur van de Bossche Diocesane Bond van de KAB in 1953. Vlnr. F. den Ouden, W. Bekkers, A. Cools, P. Vriens, F. van Vliet, P. Coppes

Ten geleide
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom 's-Hertogenbosch (1893-1965)
Ook Bossche Diocesane Bond van de KAB geheten.
De oproep van Leo XIII in 1891 in zijn Encycliek Rerum Novarum over het arbeidersvraagstuk "Vereenigt U, maar vereenigt U in vereenigingen, welke den godsdienst tot grondslag hebben" werd ook in het bisdom Den Bosch gehoord. In 1892 riep kapelaan Prinsen in Den Bosch de eerste R.K. Werkliedenvereniging in het leven. Nijmegen, Tilburg, Helmond en Eindhoven volgden. Het begin was klein en de samenwerking kwam langzaam tot stand, maar op 17 mei 1903 werd de "Bossche Diocesane Werkliedenbond" opgericht, die naast de arbeidersverenigingen uit de genoemde plaatsen die uit Waalwijk, Oss, Boxmeer en Druten in een federatie verenigde. In de volgende jaren traden nog een groot aantal verenigingen toe. In 1907 werd de officiële naam "Bond van R.K. Werkliedenvereenigingen in het diocees 's-Bosch". Als doelen van de Bond werden vastgesteld ‘handhaving van de Katholieke beginselen' en ‘bevordering der zedelijke en stoffelijke belangen der werklieden'. In de eerste jaren werden onderwerpen besproken als samenwerking van fondsen voor steun bij ziekte, een Diocesaan Overlijdensfonds, samenwerking met de Katholieke Actie en de instelling van een Secretariaat van den Arbeid.
Het uitbreken van de Wereldoorlog verslechterde de omstandigheden en stimuleerde het ledenaantal. In 1915 was dit 2000.
Vanaf 1934 was de Bond gevestigd in Tilburg. In 1948 werd de naam veranderd in Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom 's-Hertogenbosch.
Bronnen: Leeszaal KDC

Literatuur van en over de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom 's-Hertogenbosch of de Bossche Diocesane Bond van de KAB kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Bossche Diocesane Bond De Jonge Werkman of de Katholieke Arbeidersbeweging zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom 's-Hertogenbosch of Bossche Diocesane Bond van de KAB’ vindt u het bedoelde materiaal.