Doesburg, M.J.

Archiefnummer: 238
Archiefnaam: DOES
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1894-1980

Plaatsingslijst (pdf, 36 kB)

Voormalig geestelijk adviseur van het NKV Mgr. M.J. Doesburg in Lourdes, 1978

Ten geleide
M.J. Doesburg (1906-1980)
M.J. Doesburg werd geboren in 1906 te Mijdrecht. Na zijn priesterwijding in 1931 was hij kapelaan te Klarenbeek, Silvolde, Culemborg en Utrecht. In 1947 werd hij benoemd tot directeur van de Katholieke Actie voor de vrouw. In 1950 werd hij geestelijk adviseur van de Utrechtse diocesane bond van de KAB, in 1953 geestelijk adviseur van de Vrouwenbeweging van de KAB en Herwonnen Levenskracht. In 1956 werd hij verbondsadviseur van de KAB en in 1958 geestelijk adviseur van het Nationaal Katholiek Thuisfront.
Van 1950 tot 1973 heeft hij zich ingezet voor de katholieke arbeidersorganisaties. In deze tijd vond een heroriëntatie van de katholieke vakbeweging plaats. KAB werd omgevormd tot NKV en de vooral op religieuze vorming gerichte diocesane bonden werden opgeheven. Het NKV maakte de weg vrij voor een federatie van de vakbeweging door de confessionele grondslag niet meer als doel op zichzelf te zien. Doesburg was niet bang voor vernieuwing en speelde zijn rol als verbindingsman met de kerk en steun in de rug bij de moeilijke beslissingen die men moest nemen en was actief pleitbezorger van de veranderingen.
Rector Doesburg was ook geestelijk adviseur van de RK Vrouwengemeenschap in het aartsbisdom Utrecht, hoofdaalmoezenier van de RK geestelijke verzorging van de Rijkswerkkampen, bisschoppelijk commissaris van de Unie van RK Vrouwen en censor van De Nieuwe Mens en De Volkskrant. In 1970 ging hij met emeritaat. Hij organiseerde daarna nog Lourdesreizen voor het NKV. Hij is overleden op 1 november 1980.

Literatuur van en over M.J. Doesburg kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over M.J. Doesburg zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Doesburg, M.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.