Stands- en vakorganisaties

Archieven van personen

Ariëns, A.A. (1910-1971), priester ; professor aan het groot-seminaire Dijnselburg te Huis ter Heide; nationaal geestelijk adviseur van de Nederlandse RK Middenstandsbond en de Katholieke Filmactie
1927-1970, 2,12 m*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Ariëns, A.M.A.J. (1860-1928),kapelaan te Enschede; pastoor te Steenderen en Maarssen; grondlegger van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland
1877-1962, 7,25 m.

Bol, W.H.L. van der, penningmeester van de Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurantgeëmployeerden Sint Antonius, de Hogere Hotelschool en het Katholiek Vakonderwijs Horeca
1924-1971, 0,5 m.

Doesburg, M.J. (1906-1980), geestelijk adviseur van verschillende verenigingen en bonden van de katholieke arbeidersbeweging
1894-1980, 1 m.

Geraets, C.F.A., (1919-2002), Hoofdaalmoezenier en mede-oprichter van het bedrijfsapostolaat in de IJmond en vanaf 1975 deken in Alkmaar

Hentzen, J.P.W.J. (1882-1965), geestelijk adviseur van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging
1913-1972, 1,62 m.

Heuvel, N.H.L. van den (1907-1985),directeur van de Katholieke Middenstandsbond, bisdom 's-Hertogenbosch; lid van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volkspartij
1946-1973, 11,75 m.

Hoogers, F.J. (1895-1992), voorzitter van de Roomsch-Katholieke Bossche Diocesane Werkliedenbond; actief in de katholieke arbeidersbeweging
1891-1984, 0,75 m.

Joosten, J.M., geestelijk adviseur van boerinnen-, boeren- en tuindersorganisaties; rector te Posterholt; pastoor-deken te Echt
1923-1960, 0,37 m.

Kraakman, J.T.M. (1905-1978), geestelijk adviseur van de Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging, de Rooms-Katholieke Bond van Overheidspersoneel en de Rooms-Katholieke Centrale van Overheidspersoneel
1933-1978, 0,87 m.

Kuiper, H.J. (1897-1985), secretaris van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging; lid van de gemeenteraad van Haarlem voor de Katholieke Volkspartij (KVP), van de Provinciale Staten van Noord-Holland, van de Raad voor de Vakcentrale en van de Eerste Kamer voor de KVP; bestuurslid van de Rijksverzekeringsbank
1926-1970, 0,75 m.

Kwakman, M.A. (1928-1994), algemeen directeur van Concordia Levensverzekering NV en Concordia Schadeverzekering NV; voorzitter van de Raad van Bestuur van de Reaal Groep NV
1940-1994, 0,75 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Mertens, C.G.A. (1918-...), voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond; voorzitter van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond; lid van de partijraad en het dagelijks bestuur van de Katholieke Volkspartij
1945-1996, 2,4 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Mertens, P.J.J. (1916-2000), secretaris van de Bredase Diocesane Jonge Werkman; bestuurslid van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging; voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond; staatssecretaris van het Departement van Sociale Zaken
(1908) 1929-1996, 43 m.*
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Poell, L.J.J.M. (1872-1937), pastoor te Gemert; geestelijk adviseur van de Diocesane Textiel Arbeiders Bond, bisdom 's-Hertogenbosch; president van de Nederlandse Roomsch-Katholieke Esperantistenbond
1896-1928, 0,25 m.

Reynaerts, W.H.J. (1930-1986), sociaal-economisch adviseur van het Nederlands Katholiek Vakverbond
(1932) 1949-1987, 4,12 m.

Veltman, J. (1889-1971), bestuurslid van de Utrechtse Diocesane Werkliedenbond en het Roomsch-Katholiek Werkliedenverbond; actief in de katholieke arbeidersjeugdbeweging
1893-1966, 1 m.

Voets, B. (1913-2002), geestelijk adviseur van diverse katholieke middenstandsbonden, archivaris van het bisdom Haarlem
1937-1964, 1,25 m.