Geraets, C.F.A.

Archiefnummer: 1233
Archiefnaam: GERA
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1931-2002

Plaatsingslijst (pdf, 139 kB)


Ten geleide
C.F.A . Geraets (1919-2002)
Coenradus (Coen) Franciscus Anthonius Geraets werd in 1919 geboren te Den Haag in een gezin van acht kinderen waarvan 3 priester werden en 1 non. Hij deed gymnasium A aan het Aloysiuscollege te Den Haag en werd tot priester opgeleid aan het seminarie te Hageveld-Warmond. Zijn priesterwijding volgde in 1945. Hij was achtereenvolgens kapelaan te Achthuizen (Goeree Overflakkee) en Grootebroek. In 1952 werd hij kapelaan te Beverwijk (Agatha parochie) en bedrijfsaalmoezenier bij Hoogovens. Vanaf 1953 tot 1975 was hij hoofdaalmoezenier van het Bedrijfsapostolaat van het bisdom. Na zijn afscheid werd hij benoemd tot Deken van het dekenaat Alkmaar en pastoor van de Laurentius-parochie aldaar. Hij ging in 1984 met emeritaat.
Geraets stond aan de wieg van verschillende stichtingen: de Stichting Opbouw Katholiek Kennemerland, het KMC (Katholiek Maatschappelijk Centrum te Beverwijk), de Stichting Bedrijfsapostolaat en de Peregrinusstichting (hulp aan buitenlandse werknemers). Het werk als bedrijfsaalmoezenier hield voor hem in het activeren en laten ontdekken van het christendom in een bedrijfswereld met ongeveer 25.000 mensen. Wat kan het evangelie betekenen in de werkomgeving? Hij stelde de medewerking van leken steeds voorop. Ook werkte hij nauw samen met reformatorische kringen omdat oecumene hem ter harte ging. Hij stelde dialoog voorop en verfoeide polarisatie. Men moet denken vanuit een ideologie én vanuit de werkelijkheid.
Er zijn meer mogelijkheden om het christendom te beleven dan louter tijdens de vieringen op zondag. En uit een artikel uit hetzelfde jaar: “… als God mens is geworden, waarom de priester dan niet?”. In een artikel wordt zijn persoon in drie karaktertrekken gekenschetst: bonhomie (goedmoedigheid), humor en relativeringsvermogen. Dit laatste blijkt bijvoorbeeld uit de milde spot waar hij ‘het mensenwerk van de kerk’ mee beziet. Hij moet lachen om de dikdoeners van het Vaticaan, om de binnenlandse capriolen van de Nederlandse bisschoppen. Bij de bejaarde mannen in het Romeinse circuit en hun ambitieuze volgelingen ontbreekt het menselijke, de warmte. Wat heeft hem gemotiveerd in zijn priesterschap? “Als het boeltje niet van God was, was het allang verdwenen. (…) Een goede herder ruikt naar zijn schapen.” Geraets overleed in 2002.

Literatuur van en over C.F.A. Geraets kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over C.F.A. Geraets zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Geraets, C.F.A.’ vindt u het bedoelde materiaal.