Kraakman, J.T.M.

Archiefnummer: 297
Archiefnaam: KRAA
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1933-1978

Plaatsingslijst (pdf, 39 kB)


Ten geleide
Johannes Theodorus Maria Kraakman (1905-1978)
Jan Kraakman werd geboren op 16 mei 1905 te Akersloot en groeide op in Wervershoof. Na het doorlopen van de seminaries Hageveld en Warmond werd hij in 1929 tot priester gewijd. Hij was kapelaan in achtereenvolgens Langeraar, Amsterdam (De Posthoorn) en Den Haag (St. Jacobusparochie). In 1941 werd hij algemeen landelijk geestelijk adviseur van de Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging (ARKA), van de Rooms-Katholieke Bond van Overheidspersoneel en van de Rooms-Katholieke Centrale van Overheidspersoneel. Via dit vakbondswerk kreeg hij contacten met verzetsgroepen. Zijn onverbloemde commentaren op bisschoppelijke vastenbrieven streken de Duitse bezetter tegen de haren in. Na een inval in zijn pastorie van de Jacobusparochie moest hij onderduiken in de plaats waar hij opgroeide, Wervershoof.
In 1946 werd hij benoemd tot directeur van de Diocesane Katholieke Actie en secretaris van het Instituut tot voorlichting in de zielzorg in het bisdom Haarlem. Verder was Kraakman algemeen geestelijk adviseur van de sociale verenigingen in het bisdom, te weten de KAB, de Kath. Middenstandsbond, de Alg. Kath. Werkgeversvereniging en de Diocesane Raad van Overleg. Ook was hij geestelijk adviseur van de Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken, diocesaan directeur van de Kath. Actie voor de vrouw en geestelijk adviseur van de Kath. Arbeiders Vrouwen-Beweging en het Kath. Vrouwengilde.
In 1957 werd Kraakman benoemd tot deken en pastoor van de St. Laurentiusparochie te Alkmaar.  In 1968 moest hij om gezondheidsredenen afscheid nemen. Deken Kraakman overleed in Hoorn op 20 juli 1978 en ligt begraven in Wervershoof.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur
van en over J.Th.M. Kraakman kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.T.M. Kraakman zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kraakman, J.T.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.