Kuiper, H.J.

Archiefnummer: 78
Archiefnaam: KUIP
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1926-1970

Plaatsingslijst (pdf, 35 kB)

Henk J. Kuiper, 1951

Ten geleide
H.J. Kuiper (1897-1985)
Hendricus Jacobus Kuiper werd op 24 augustus 1897 geboren te Loosduinen. Hij was van 1909 tot 1919 tuinarbeider. Van 1919 tot 1935 was hij hoofdbestuurslid van de Nederlandse Katholieke Loonarbeiders Bond en daarna tot 1949 secretaris van de Nederlandse Katholieke Arbeiders Beweging. Van 1936 tot aan de Duitse bezetting was hij secretaris/penningmeester van het Katholiek Comité voor Joodse vluchtelingen. Hij bekleedde diverse bestuursfuncties in de organisatie van de Sociale Verzekeringen. Verder was Kuiper van 1932 tot 1937 voor de Kath. Volkspartij lid van de gemeenteraad van Haarlem en van 1935 tot 1937 lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Na de oorlog was hij tot 1947 lid van de Raad van Vakcentrales en van 1949 tot 1951 Eerste kamerlid voor de KVP. Vanaf 1949 was Kuiper bestuurslid van de Rijksverzekeringsbank (RVB), die in 1956 werd omgedoopt tot Sociale Verzekeringsbank.

Literatuur van en over Henk Kuiper kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over H.J. Kuiper zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kuiper, H.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.