Voets, B.

Archiefnummer: 81
Archiefnaam: VOET
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1937-1964

Plaatsingslijst (pdf, 138 kB)

Ten geleide

B. Voets (1913-2002) = L.H. Voets
[Lam]Bertus Voets werd geboren te Workum op 6 juli 1913. Hij werd in 1937 in Haarlem tot priester gewijd. In de jaren 1950 bekleedde hij diverse functies. Hij was rector van het Piusgesticht in Amsterdam, directeur van het RK Gilde v.d. Klare Waarheid te Amsterdam, bondsadviseur van de Ned. Kath. Apothekers-assistentenbond Sint Lucas, landelijk geestelijk adviseur van de Ned. RK. Blindenbond St. Odilia, betrokken bij het bejaardentehuis Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan en aalmoezenier van de Gidsenbeweging.
Daarnaast was hij geestelijk adviseur van diverse katholieke middenstandsbonden: de Werknemende Middenstand (afdeling Amsterdam) en de Diocesane Kath. Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand (bisdom Haarlem). In 1962 was hij pastoor van de Pastoor van Ars-kerk in Haarlem-Parkwijk.

Ook was hij redacteur van het tijdschrift Noord-Holland (uitgegeven door de Culturele Raad van N.H. waar hij lid van was.) Hij publiceerde zeer veel artikelen over de geschiedenis van West-Friesland, met name over de Hervorming aldaar. Bisschop Zwartkruis benoemde hem tot Archivaris van het bisdom Haarlem.

Literatuur van en over B. Voets kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over L.H. Voets zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Voets, B.’ vindt u het bedoelde materiaal. [Priesterprentje]