Waarden, C.A. van der

Archiefnummer: 781
Archiefnaam: WAAR
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1902-1982

De archivalia bevatten materiaal over de bonden St. Bonifacius, St. Raphaël en hun fusie tot Katholieke Bond van Vervoerspersoneel en het samengaan van de Vervoersbonden van NKV en NVV tot  Federatie van de Vervoersvakorganisaties FVV.

Plaatsingslijst (pdf, 516 kB)

Propaganda-affiche Vervoersbond NKV. z.j.

Ten geleide
C.A. van der Waarden (…-…)
C.A. van der Waarden was algemeen secretaris van de Vervoersbond van het Nederlands Katholiek Vakverbond.
De Vervoersbond van het NKV had twee katholieke voorgangers: de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel St. Raphaël, een van de drie bonden voor tram- en spoorwegpersoneel, ontstaan in 1903 na de spoorwegstaking, en de Katholieke Bond van Werknemers in het Transportbedrijf St. Bonifacius. St. Bonifacius was in 1902 begonnen onder de naam St. Leonardus.
Na de heroprichting in 1945 werden de katholieke vakorganisaties van wegvervoerder Van Gend & Loos en van de K.L.M opgenomen in de Bond St. Raphaël, nu onder de naam Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel St. Raphaël. In 1960 werd C.A. van der Waarden tot voorzitter gekozen. Vanaf 1956 was er overleg tussen St. Raphaël en St. Bonifacius over samengaan en in 1963 fuseerden de bonden tot Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel (KBV). Van der Waarden was secretaris van de KBV. In 1972 sloot de bond zich aan bij het Nederlands Katholiek Vakverbond als Vervoersbond NKV. Hiervan was Van der Waarden algemeen secretaris. Ook de Vervoersbond NVV dateert van 1972. Na hun federatie in 1974 fuseerden deze twee bonden in 1982 tot Vervoersbond FNV. In dat jaar werd Van der Waarden gekozen tot voorzitter van de bedrijfsgroep Burgerluchtvaart. In 1980 nam hij ontslag.
Bron: Plaatsingslijst
Zie ook: En toen … werden we bondgenoten / Dik Nas in Het geheugen van de vakbeweging.

Literatuur van en over C.A. van der Waarden kunt u vinden in Picarta.