Stands- en vakorganisaties

Archivalia van personen

Arnolds, A.L.M. (1913-1996), secretaris van de commissie Katholiek Sociaal-economisch Program; wetenschappelijk medewerker van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging
1938-1978, 0,5 m.

Athmer-van der Kallen, T.F.M.C., lid van de Sint Adelbert-Vereniging, het Thijmgenootschap en de Pax Romana Raad; presidente van het Katholieke Vrouwendispuut
1961-1974, 0,75 m.

Bakel, G.A.J. van, lid van de Bisschoppelijke Adviescommissie voor Latijns-Amerika en van het bestuur van de Adventsactie voor Latijns-Amerika; medewerker van de Katholieke Arbeidersjeugd
1967-1973 (1987), 0,5 m.

Coolen, K., penningmeester van de Nederlandse Katholieke Bond van Werkmeesters en ander Toezichthoudend Personeel, afdeling Eindhoven,
1938-1989, 087 m.

Jansen, J.C.M., secretaris van de afdeling Tilburg en bestuurslid van de afdeling Eindhoven van hkw Sint Franciscus van Assisië lid van de Ondernemingsraad van Philips
1950-1991, 0,12 m.

Koelink, A.H., secretaris van de Utrechtse Diocesane Katholieke Arbeidersbeweging
1938-1971, 0,5 m.

Kriek,G.J.H. , secretaris van de Nederlandse Katholieke Bond van Administratief, Verkopend en Verzekeringspersoneel Sint Franciscus van Assisi; bestuurslid van de Katholieke Federatie van Beambtenbonden voor Industriële en Aanverwante Bedrijven; secretaris van de Unie van Beambten en Hoger Personeel
1934-1975, 0,87 m.

Kuster, J.T.M., (1921-1983), bestuurslid van de Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders(sters) in Voedings- en Genotmiddelenbedrijven Sint Joris, van de Voedingsbond van het Nederlands Katholiek Vakverbond en van de Voedingsbond van de Federatie Nederlandse Vakbeweging
1940-1981, 0,75 m.

Middelhuis, J.A. , (1902-1978), propagandist en afdelingssecretaris van de Katholieke Textielarbeidersbond te Enschede; landelijk voorzitter en algemeen secretaris van Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus; lid van de Sociaal-Economische Raad; lid van de Eerste Kamer
1919-1975, 0,12 m.

Nijnatten, A.A. van, (1880-1948), commandant van het IIIe Legerkorps van 1938 tot 1940
1924-1948, 0,5 m.

Rohling, A., actief in de oprichting en uitbouw van katholieke stands- en vakorganisaties
1914-1923, 0,12 m.

Schaik, J.G. van (1871-1956), geestelijk adviseur van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland
1908-1954, 0,125 m.

Spit, W.J.L. (1924-2013), secretaris en voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond
1942-1981 0,37 m.*

Vilsteren, Eef van, O.Carm. (1945- )
1993-1994, 0,12 m.

Vuijlsteke, L.A.M., (1903-1987), apotheker te Rotterdam; actief in de katholieke vrouwenbeweging; lid van de gemeenteraad van Rotterdam en van de Eerste Kamer voor de Katholieke Volkspartij
1928-1984, 0,37 m.

Waarden, C.A. van der, algemeen secretaris van de Vervoersbond van het Nederlands Katholiek Vakverbond
1902-1982, 2 m.


 • Caritas en maatschappelijk werk
 • Cultuur en recreatie
 • Jeugd
 • Kerkelijk en godsdienstig leven
 • Onderwijs en wetenschappen
 • Politiek
 • Stands- en vakorganisaties
  • Archieven van instellingen
  • Archieven van personen
  • Archivalia van instellingen
  • Verzamelingen
 • Zieken- en gezondheidszorg
 • Losse archivalia
 • Aanleveren van archieven