Bisdom Haarlem

Archiefnummer: 494
Archiefnaam: BIHA
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: 1888-1940

Plaatsingslijst (pdf, 32 kB)

Maquette van het in aanbouw zijnde kantoorgebouw van het Kath. Ziekenfonds "St. Joannes de Deo" in het Bisdom Haarlem. Opgericht als onderafdeling van de Volksbond, 1940

Ten geleide
Bisdom Haarlem (1888-1940)
De archivalia zijn in kopie aanwezig. Ze betreffen de Roomsch-Katholieke Volksbond, de Volksbond Propaganda Unie en de Federatie Roomsch- Katholieke Volks- en Werkliedenbonden in Nederland

Literatuur van en over de Volksbond Haarlem, de Roomsch-Katholieke Volksbond, de Volksbond Propaganda Unie en de Federatie Roomsch- Katholieke Volks- en Werkliedenbonden in Nederland kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie RK Volksbond in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Ned. RK Volksbond zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Volksbond [Haarlem]’ vindt u het bedoelde materiaal.