Stands- en vakorganisaties

Archivalia van instellingen

Bisdom Haarlem
1888-1940, 0,12 m.
NB: In copie aanwezig; de archivalia betreffen de Roomsch-Katholieke Volksbond, de Volksbond Propaganda Unie en de Federatie Roomsch-Katholieke Volks- en Werkliedenbonden in Nederland.

Bisdom 's-Hertogenbosch
1892-1947 (1984), 0,25 m.
NB: In copie aanwezig; de archivalia betreffen de katholieke vakbonden en de katholieke sociale actie.

Diocesane Bond "De Jonge Werkman" bisdom 's-Hertogenbosch
1927-1940. 0,37 m.

Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en Genot-middelen-, Tabakverwerkende, Horeca- en Aanverwante Bedrijven
1968-1976, 0,5 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Katholieke Jongeren uit de Middengroepen, district Rotterdam
1956-1968, 0,5 m.

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus
1919-1952, 0,25 m.

Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders(sters) in Voedings- en Genotmiddelenbedrijven Sint Joris
1941-1968, 0,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Nederlandse Katholieke Bond van Kermisvakgenoten
1950-1953, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Bond van Leesbibliotheekhouders
1947-1958, 0,25 m.

Nederlandse Katholieke Bond voor Sigarenwinkeliers
1945-1947, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Kapperspatroonsbond Sint Franciscus van Assisië
1953-1967, 0,25 m.

Nederlandse Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond Sint Lambertus
1949-1972, 0,12 m.

Nederlandse Katholieke Tabaksbewerkersbond Sint Willibrordus
1921-1968, 0,25 m.*
[toestemming aanvragen via archivaris ]

Roomsch-Katholieke Timmerlieden-Vereeniging Sint Joseph, Arnhem
1884-1900, 0,12 m.
NB: Op micro-fiches aanwezig.