Nederlandsche Roomsch-Katholieke Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus

Archiefnummer: 538
Archiefnaam: STEP
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: 1919-1952

Het archief bevat ook stukken betreffende de Nederlandse RK fabrieksarbeid(st)ers bond "Sint Willibrordus" te 's‐Gravenhage.

Plaatsingslijst (pdf, 113 kB)

Hoofdbestuur Nederlandsche Roomsch-Katholieke Steenfabrieksarbeidersbond St Stephanus, ter gelegenheid van de inwijding van het nieuwe kantoorgebouw te Utrecht. zittend tweede van links H. Braam. Zie: jaarverslag St. Stephanus 1930-1932

Ten geleide
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus (1919-1952)
De Nederlandsche Roomsch-Katholieke Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus werd opgericht op 22 Juli 1916 en was gevestigd in Utrecht. Hendrik Braam was lang voorzitter. Tot 1937 werd uitgegeven Voorpost : orgaan van den Nederlandschen R.K. Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus. St. Stephanus is de patroon omdat die gestenigd is (Handelingen der apostelen).

Literatuur van en over de Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus’ vindt u het bedoelde materiaal.