Katholieke Vereniging van Zorginstellingen

Archiefnummer: 953
Archiefnaam: KVZ
Sector: Zieken- en gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1971-2003

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 328 kB)

KVZ-congres "Voor zorg gekozen" te Nijmegen, 2000

Ten geleide
Katholieke Vereniging van Zorginstellingen (1971-2003)
De Katholieke Vereniging van Zorginstellingen (KVZ) werd opgericht op 16 oktober 1975 onder de naam Katholieke Vereniging van Ziekeninrichtingen. Zij kwam voort uit de fusie van de Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen (VKZ), de Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden (KVI) en de Katholieke Vereniging van Verpleeghuizen (KVV).
In 2000 ging de KVZ een federatie aan met de Christelijke Vereniging van Zorginstellingen (CVZ). Zij had op dat moment ongeveer 140 leden. Vanaf 2001 vormen KVZ-CVZ samen met de werkgeversorganisaties Katholieke Vereniging van Woon- en Zorgcentra (KVWZ) en het Contactorgaan Nederlandse Christelijke Werkgevers in de Zorg (CNCWZ) een nieuwe organisatie onder de naam "Relief" - Christelijke Vereniging van Zorgaanbieders.

De KVZ had als doelstelling het stimuleren van de bezinning op ethische en levensbeschouwelijke vragen in de gezondheidszorg. Zij leverde inhoudelijke bijdragen aan de discussies op dit terrein. Tevens ondersteunde zij instellingen en mensen die in de gezondheidszorg werkzaam waren bij het omgaan met vragen van ethische en levensbeschouwelijke aard. Het stafbureau van de KVZ verzorgde cursussen en trainingen en bood begeleiding en advies voor zowel leden als niet-leden. Begeleiding van ethische commissies van zorginstellingen was een van haar specialisaties.

Literatuur van en over de Katholieke Vereniging van Zorginstellingen kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kath. Vereniging van Zorginstellingen’ vindt u het bedoelde materiaal.