Nationale Bond voor EHBO

Archiefnummer: 1254
Archiefnaam: EHBO
Sector: Zieken- en gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1949-2004

Plaatsingslijst (pdf, 85 kB) (vernieuwd oktober 2012)

[Katholieke] Nationale Bond voor EHBO. E.H.B.O. bij jeugd is in opmars, 1987

Ten geleide
Nationale Bond voor EHBO (1949-2004) De volledige naam is Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken.
De vrijwillige eerste hulp is afkomstig uit Engeland. Het was John Furley, arts, die in 1877 een organisatie oprichtte om personen op te leiden voor een EHBO diploma. Tien jaar later waren er al meer dan  100.00 gediplomeerden.
De Amsterdamse arts C.Tilanus haalde het idee van de EHBO naar Nederland. Hij richtte in 1893 de Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken op. Veel collega doktoren vonden dat eerste hulp verlening niet thuishoorde bij personen zonder medische achtergrond. Tilanus probeerde iedereen van het belang van EHBO te overtuigen. Er werden steeds meer zelfstandige verenigingen opgericht die cursussen organiseerden. De lessen werden gegeven door artsen.

In de loop der jaren zijn er verschillende EHBO-organisaties opgericht. De oudste is de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken (KNV) die ruim honderd jaar bestaat. In de 20ste eeuw was het gebruikelijk dat de organisaties werden opgericht naar geloofsrichting en zo ontstond in 1949 de Katholieke Nationale Bond voor EHBO. Van veel recenter datum zijn organisaties als EHBO Nederland en de regionale organisaties in de provincies Limburg en Brabant. In 2000 werd door de besturen van KNV en Nationale Bond de Federatie Nederlandse EHBO (FNE) opgericht. Enkele jaren daarna werd er besloten om een commissie in het leven te roepen om de mogelijkheden voor een fusie te onderzoeken. Die bleek echter niet tot de mogelijkheden te behoren. Per 2005 is de samenwerking verbroken, de federatie opgeheven en het kantoor werd gesloten.
De Katholieke Nationale Bond voor EHBO had vanaf 1985 als orgaan: Eerste hulp : informatiemagazine voor de leden van de verenigingen aangesloten bij de Katholieke Nationale bond voor EHBO. De bond ging verder onder de naam Nationale Bond voor EHBO en het blad werd vanaf 2000 voortgezet als EHBO-magazine.

Literatuur van en over de Katholieke Nationale Bond voor EHBO kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘EHBO’ vindt u het bedoelde materiaal.