Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archiefnummer: 139
Archiefnaam: LIDU
Sector: Zieken- en Gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1948-1972

Plaatsingslijst (pdf, 42 kB)

Beeld van H. Liduina in de Liduinakerk te Schiedam

Ten geleide
Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna (1938-1972) 
“Sint Liduïna”, Nederlandse Katholieke Vereniging voor slechthorenden, opgericht op 18 september 1938 te Utrecht, had samen met andere, op dit terrein werkzame stichtingen een huis “De open Hof” mede beheerd voor de opvang van gehoorgestoorden. Het archief van de Stichting De Open Hof is op het KDC aanwezig. 
Het doel van St. Liduïna was de nadelige en schadelijke gevolgen van de slechthorendheid, zowel in geestelijk, godsdienstig als maatschappelijk opzicht in de meest uitgebreide zin .i.h.a. en voor haar leden in het bijzonder, te bestrijden, te doen verdwijnen of verzachten, overeenkomstig de katholieke beginselen. 
Organisatie: de Vereniging kende een hoofdbestuur en een centraal bureau, afdelingsecretariaten en consultatiebureaus, welke werden gevormd door een maatschappelijk werkster, een technicus en een bestuurslid van de plaatselijke afdeling. Het orgaan van Sint Liduïna was: Nieuw geluid : maandblad van de Stichting tot Bevordering van de Belangen van de Nederlandse Katholieke Slechthorenden, Roosendaal: [1944?]-1968. Ondertitel ook: Maandblad van de Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden "St Liduina"
Bron: Piusalmanak, 1961, blz. 796

Literatuur van en over de Stichting tot Bevordering van de Belangen van de Nederlandse Katholieke Slechthorenden. kunt u vinden in RUQuest.