Vereniging Sint Catharina van Siëna, Amsterdam

Archiefnummer: 716
Archiefnaam: CATH
Sector: Zieken- en Gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1872-1974

Het archief bevat verslagen vanaf 1924, statuten, akten en stukken betreffende relikwieën van de H. Catharina van Siëna

Plaatsingslijst (pdf, 36 kB) vernieuwd oktober 2019

De H. Catharina van Siëna (1347-1380) overreedt den Paus [uit Avignon] naar Rome terug te keeren

Ten geleide
Vereniging Sint Catharina van Siëna, Amsterdam (1872-1974)
In 1880 was er een ‘Vereeniging van de H. Catharina van Siëna ten behoeve van arme vrouwelijke zieken en kraamvrouwen te Amsterdam'. Later was de naam  ook ‘Vereeniging van de H. Catharina van Senen ten behoeve van arme vrouwelijke zieken en kraamvrouwen te Amsterdam'. RUQuest bevat Verslagen van de Vereeniging tussen 1879 en 1920.

De Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna waren tot 1994 gevestigd in het St. Rosaklooster te Amsterdam. Mogelijk was er een verbinding met de Vereniging.

Literatuur van en over de Vereeniging van de H. Catharina van Siëna ten behoeve van arme vrouwelijke zieken en kraamvrouwen te Amsterdam kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Catharina van Siëna’ vindt u het bedoelde materiaal.