Kansfonds

Archiefnummer: 1399          
Archiefnaam: SKAN
Sector: Caritas en maatschappelijk werk
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: z.j.

Het archief bevat projectdossiers van het Kansfonds en zijn voorgangers Stichting Katholieke Noden en SKAN-fonds

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 1,4 MB)

Stichting Kath. Noden. Het congres "Dialogue, Information & Solidarity"van de Nederlandse Samenwerkende Fondsen Midden- en Oost-Europa gehouden te Brno en Bratislava, 1996

Ten geleide
Kansfonds (z.j.)
SKaN-fonds was de verkorte naam van de Stichting Katholieke Noden, het huidige Kansfonds. De geschiedenis van het fonds begon als reddingsactie door wijkbewoner Albert Bergers na het bombardement in Rotterdam in mei 1940. Hij ging hiermee door tijdens de wederopbouw. In 1957 richtte de Katholieke Radio Omroep hiervoor Het Skan-fonds op ter leniging van de noden in de katholieke geloofsgemeenschap. In de loop der jaren is de doelstelling verbreed en zijn de statuten diverse malen aangepast. De organisatie heeft de katholieke grondslag behouden, maar verleent nu steun aan allerlei non-profit organisaties zonder onderscheid naar levensbeschouwelijke identiteit. SKanfonds steunde projecten voor mensen in kwetsbare posities, bijvoorbeeld mensen die chronisch ziek zijn, ex-gedetineerden, vluchtelingen of ouderen. Het fonds was niet alleen in Nederland actief, maar ook in Midden- en Oost-Europa, Suriname en op de Nederlandse Antillen en Aruba.
Bron: oude website Stichting Skanfonds.

Per 1-1-2016 is de naam Skanfonds gewijzigd in Kansfonds en richt de organisatie zich op projecten in de Nederlandse samenleving.

Literatuur van en over de (Stichting) Katholieke Noden of SKaN-fonds of Kansfonds kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kansfonds’ vindt u het bedoelde materiaal.