Stichting Cura Migratorum

Archiefnummer: 730
Archiefnaam: CUMI
Sector: Caritas en maatschappelijk werk
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1963-1992

N.B. Het KDC archief van de Stichting Kerken en Multiculturele Samenleving bevat ook materiaal over de Stichting Cura Migratorum.

Plaatsingslijst (pdf, 264 kB) vernieuwd juli 2018

"Vecht voor Vriendschap. Iedereen is het waard!" Affiche Stichting Cura Migratorum, 1986

Ten geleide
Stichting Cura Migratorum (1963-1992)
De Stichting Cura Migratorium (Zorg voor migranten) was het R.K. vreemdelingenpastoraat. Er waren aparte migrantenparochies omdat voor de speciale problemen van migranten in de gewone parochies vaak geen oog was. Cura Migratorum wilde de r.k. migranten een volwaardige plaats bieden. De stichting was gevestigd te 's-Hertogenbosch. In 1991 was J.F. van Campen voorzitter. Coördinator was B. Vocking en vanaf 2003 Stanislaw Kruszynski die voor één jaar benoemd werd omdat de toekomst onzeker was. De bisschoppen wilden het migrantenpastoraat onderbrengen bij de gewone parochies, ook om financiële redenen.
Het tijdschrift Begrip, vanaf 1969 uitgegeven door de Witte Paters te Santpoort, was later ook het orgaan van Cura Migratorum. Van 1991-1993 was dit Mededelingen en van 1993-2005 Palet.
Bron KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over Cura Migratorum kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Cura Migratorum zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Cura Migratorum’ vindt u het bedoelde materiaal.