Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock

Archiefnummer: 53
Archiefnaam: NSAD
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1958-2003

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat: Agenda's voor en verslagen van vergaderingen, correspondentie en jaarverslagen; statuten, stukken betreffende het secretariaat en financiële stukken; ledenlijsten en verenigingsbladen; stukken betreffende voorbereiding, regie en uitvoering van concerten en concertprogramma's; stukken betreffende het cultureel centrum De Lindenberg, de Stichting Het Nijmeegs Cantoraat, de Stichting Pan-Interacademiale Muziekdagen, de Federatie van Jongerenkoren en de Federatie van Nijmeegse Zangverenigingen. Partituren.
Zie ook het KDC-archief van S. Terpstra, die bestuurslid was van het Nijmeegs Studentenkoor.

Plaatsingslijst (pdf, 1 MB) vernieuwd februari 2017

Affiche Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock             Alphons Diepenbrock door J.T. Toorop, 1911

Ten geleide
Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock (1958-2003)
Het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock is een gemengd koor van ongeveer honderd leden, waarvan er velen aan de Nijmeegse Katholieke Universiteit studeren. Het koor is in 1937 ontstaan uit een groep muziekliefhebbers. Aanvankelijk omvatte de vereniging zowel koor als orkest, maar na de oorlog is het koor zelfstandig onder de naam: "Alphons Diepenbrock" verder gegaan. [Zie ook het KDC-archief van het Nijmeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum.]

In 1974 werd na ruim 20 jaar afscheid genomen van dr. B. Kahmann CssR, als dirigent en werd zijn plaats ingenomen door Kees Stolwijk. In verschillende opzichten bracht dit een verandering met zich mee: de leden werden geconfronteerd met avant-garde werken, die nu geheel in het programma geïntegreerd zijn. Bovendien waagde het koor zich aan grotere stukken zoals de opera: 'Dido en Aeneas' van Henry Purcell in 1975 en het oratorium: 'Le Roi David' van Arthur Honegger in het voorjaar van 1977. Dat het koor op een hoog muzikaal niveau musiceerde bleek uit het behalen van drie eerste prijzen op de Pan-interuniversitaire muziekdagen, het winnen van de beker op het Avro-concours en de muzikale verzorging van de dienst rond de doop van prins Willem Alexander. Het koor had in de jaren '80 contacten met studentenkoren uit Nancy en Dortmund.
De vereniging heeft sinds haar oprichting steeds actief bijgedragen aan het muzikale leven in en om Nijmegen. Regelmatig bleek ook de betrokkenheid bij de Nijmeegse Universiteit, zoals de opluistering van het 10de lustrum der Katholieke Universiteit en het 5de lustrum van de medische faculteit. Met diverse andere muziekgezelschappen is Alphons Diepenbrock verbonden in de Stichting Nijmeegs Cantoraat.

In 1989 heeft Ulrike Heider het dirigeerstokje overgenomen en vanaf 1996 was Pauli Yap dirigente van het koor. Van december 2001 tot en met oktober 2006 stond het koor onder leiding van Gijs Leenaars en van oktober 2006 tot en met juli 2007 was Patrick Pranger dirigent van het koor. Vanaf 2007 is Hans de Wilde dirigent van het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock.

Het koor zong onder meer 'Carmina Burana' van Orff (1984), de 'Chichester Psalms' van Bernstein (1990), 'Messe Solennelle' van Rossini (1991), 'Alexander's Feast' van Händel (1993) en de 'Messa di Gloria' van Puccini (1996). Tesamen met het Nijmeegs Studentenorkest CMC werden in 1995 het 'Te Deum' van Charpentier en 'Dona Nobis Pacem' van Vaughan Williams uitgevoerd en in 1997 het door de Nijmeegse componist Theo Hoek geschreven werk 'Denkend aan Holland'. In de jaren daarna  zong het koor onder andere nogmaals 'Le Roi David' van Honegger, het 'Requiem' van Mozart, de 'Nicolas Cantate' van Benjamin Britten, 'Dona Nobis Pacem' van Vaughan Williams en het 'Requiem' van Fauré.

In het voorjaar van 2006 werd in Wenen samen met het Akademisches Symphonie Orchester Wien de ´Mis in As´ van Schubert en het ´Kyrie' in D van Mozart ten gehore gebracht. Ook waren er uitvoeringen van ´Meeresstille und Glückliche Fahrt´ van Beethoven en ´Naenie´ van Brahms. In 2006 en 2007 werden het 'Requiem' van Fauré en de 'Mis in F-groot' van Bach, het 'Dettingen Te Deum' van Händel uitgevoerd en de 'Missa Solemnis' in E van Cherubini, een Nederlandse première. De laatste jaren zijn werken van Dvorak, Eben, Fauré, Poulenc, Stravinsky, Andriessen en Vaughan Williams gezongen. Bovendien Brahms' 'Ein Deutsches Requiem' (2010) en de 'Johannes Passion' van Bach (2011).
Website Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock.

Literatuur van en over het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock’ vindt u het bedoelde materiaal.