Stichting De Bazuin

Archiefnummer: 1087
Archiefnaam: BAZU
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1911-2002

Plaatsingslijst (pdf, 59 kB)

De Bazuin, 11 nov. 1994. Vlnr: Jan van Hooydonk, interviewt M. Merkx, Jan Broks, Erik Borgman en Maria ter Steeg-van Wayenburg

Ten geleide
Stichting De Bazuin (1911-2002)
Stichting De Bazuin van de paters Dominicanen was uitgever van het opinieblad De Bazuin. Dit verscheen van 1912-2002 en is daarna samengegaan met: HN-magazine (ISSN 0168-8693), en voortgezet als VolZin ( ISSN 1571-4004).
Het blad De Bazuin heeft verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan, die ook de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland weerspiegelen.

In 1911 ontstaan als advertentieblad van de katholieke middenstand in Amsterdam, werd het overgenomen door De Stichting De Bazuin van de Dominicanen.  Het werd toen een rooms propagandablad, anti-protestants, anti-liberaal en vooral anti-socialistisch. Vanaf de jaren vijftig ontwikkelde het zich tot een progressief-katholiek medium, een  oecumenisch weekblad voor kerk en samenleving. De Bazuin maakte jarenlang deel uit van de progressieve katholieke Acht Mei Beweging. (Zie ook het KDC-archief van de Stichting Acht Mei Beweging.) Toen de fusie met HN-magazine plaatsvond had de Stichting De Bazuin geen banden meer met de Dominicanen.
De redactie was afwisselend gevestigd in Amsterdam, Huissen, Nijmegen en Den Bosch.

Literatuur van en over de Stichting de Bazuin kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Periodieken * de Bazuin zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘de Bazuin’ vindt u het bedoelde materiaal.