Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd

Archiefnummer: 367
Archiefnaam: KFJ
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1953-1974

Plaatsingslijst (pdf, 39 kB)


Ten geleide

Stichting Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd (1953-1974)
Het Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd werd in 1950 opgericht onder de naam Werkcommissie voor Film en Jeugd. In 1953 ontstond de zelfstandige stichting, opgericht door de Katholieke Film Actie [zie het KDC-archief van de Stichting Katholieke Film Actie in  Nederland], de Nederlandse Katholieke Jeugdraad en het RK Centraal Bureau voor Onderwijs en Opvoeding. De doelstellingen waren op de eerste plaats de jeugd en met name de rijpere jeugd profijt te leren trekken van waardevolle films en haar te beschermen tegen schadelijke invloeden, die van filmvertoningen kunnen uitgaan. Op de tweede plaats kwam het bevorderen van goede en waardevolle filmvertoningen. Hiertoe werd een bureau in het leven geroepen dat tot taak had vormingscursussen te geven aan voornamelijk de oudere jeugd. Verder werd voor de opleiding tot vormingskracht gezorgd. Ook beoordeelde het bureau films op hun geschiktheid voor vertoning. Productie, import en vertoning van waardevolle films werden bevorderd evenals het film-amateurisme onder de jeugd. Dit alles geschiedde in samenwerking met andere instellingen op filmgebied.

Literatuur van en over het Katholiek Filmcentrum voor de Jeugd kunt u vinden in RUQuest.