Stichting Katholieke Film Actie in Nederland

Archiefnummer: 324
Archiefnaam: KFA
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1928-1992

Plaatsingslijst (pdf, 1,1 MB) vernieuwd augustus 2018

De Kath. Film Actie verzorgt een uitgebreide documentatiedienst, z.j.

Ten geleide
Stichting Katholieke Film Actie in Nederland (1928-1992)
De Stichting Katholieke Film Actie in Nederland (KFA) werd in 1937 opgericht door het episcopaat kort na het verschijnen van de encycliek Vigilante Cura van Paus Pius XI in 1936. De stichting stelde zich ten doel het bevorderen van een goede christelijk georiënteerde filmcultuur. Zij trachtte haar doelstellingen te verwezenlijken met behulp van een Documentatie-dienst, een Informatie-dienst, een Centrum voor Filmopvoeding, een Centraal Contact voor Katholieke Filminstanties en het Internationale Contact met Katholieke Filminstanties.

Door de Documentatie-dienst werd van elke in Nederland verschijnende hoofdfilm en de belangrijkste korte films een uitvoerige beoordelingskaart opgemaakt. Jaarlijks werden ongeveer 400 films beoordeeld. De dienst hield een documentatie-archief bij en gaf redactionele medewerking aan de diverse tijdschriften van de KFA. Het eerste hiervan was Het witte doek (1937-1938). Filmfront en Katholiek Filmfront volgden. Hierin werd propaganda gevoerd voor 'de goede film' en voorlichting gegeven over het gehele filmwezen.
De Informatie-dienst voor Filmopvoeding verzorgde instructieve cursussen, afzonderlijke lezingen en voordrachten en de opleiding van bekwame filmdocenten voor de jeugd in drie kaderscholen voor de opleiding van filmdocenten te 's-Gravenhage, Sittard en Breda. Daarnaast organiseerde het centrum jeugdcursussen en verzorgde het de uitbreiding van illustratiemateriaal. Het Centraal Contact voor Katholieke Filminstanties gaf adviezen en bemiddelde bij het huren van programma's en het verzorgen van inleidingen of toelichtende teksten. Het Internationale Contact met Katholieke Filminstanties was een overkoepeling van de verschillende nationale vormen van filmapostolaat en onderhield o.a. contacten met de Pontificia Commissione per la Cinematografica in Vaticaanstad en het Office Catholique Internationale du Cinema OCIC te Brussel.

In 1938 werd op initiatief van de KFA het filmverhuurkantoor Gofilex (goede film-expoitatie) opgericht, dat goede films zou importeren en verhuren en daarnaast een aantal katholieke bioscoopzalen zou exploiteren. Gofilex bestaat nog steeds als ‘Gofilex filmservices sinds 1938’. Begin 1940 telde de KFA 100.000 leden.

Na de oorlog verscheen Filmfront-Filmstudiën (1949-1952), een Nederlands-Belgische samenwerking. Hiervan was de filmredacteur van het dagblad De Tijd, A. van Domburg, hoofdredacteur.
In 1951 hield de KFA een congres in Utrecht voor vernieuwing en verjonging. Directeur van de KFA en ook van de Stichting Katholieke Film Centrale was toen J.M.L. Peters. Voorzitter van de KFA was tot 1971 A.A. Ariëns. A.H.B. Briels was van beide stichtingen adjunct-directeur. Een belangrijk thema van het congres was een betere samenwerking tussen de katholieke filmorganisaties en de pers. A. Van Domburg hield hierover een inleiding. Ook de samenwerking met katholieke bioscoopexploitanten werd besproken.
Het maandblad Filmforum (1952-1965), opvolger van Katholieke Filmactie, werd voortgezet als Critisch Filmforum. In 1969 ging dit op in Skoop, maar in 1971 werd de samenwerking verbroken.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over de Katholieke Film Actie kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Film Actie zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholieke Film Actie’ vindt u het bedoelde materiaal.