Stichting Katholieke Film Centrale

Archiefnummer: 379
Archiefnaam: KFC
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1928-1970

Het archief betreft in hoofdzaak de filmkeuring

Plaatsingslijst (pdf, 332 kB) vernieuwd oktober 2018

Ten geleide
Stichting Katholieke Film Centrale (1929-1970)
Op 6 juni 1923 werd de Vereniging voor Gemeenschappelijke Filmkeuring opgericht, waarbinnen in 1928 de Bioscoopwet in werking trad. In 1929 werd de Stichting Katholieke Film Centrale (KFC) opgericht met als doel: overeenkomstig de katholieke beginselen de zedelijke en maatschappelijke gevaren verbonden aan bioscoopvoorstellingen te voorkomen of te bestrijden. In 1930 verscheen het eerste nummer van het officiële orgaan van de KFC, genaamd de Filmgids.

De KFC ging in 1931 voor haar keuringen over tot invoering van de volgende te onderscheiden categorieën met alleen een adviserend karakter:
- C1: zonder voorbehoud van personen vanaf 18 jaar;
- C2: met licht voorbehoud voor personen vanaf 18 jaar vanwege enkele minder gewenste scenes voor onvolwassenen;
- C3: met ernstig voorbehoud voor personen vanaf 18 jaar vanwege verscheidene scenes die voor een juiste beoordeling meer onderscheidingsvermogen vereisen dan onvolwassenen in de regel eigen is. Wanneer een film de aanduiding D kreeg toebedeeld was deze ontoelaatbaar in openbare voorstellingen.

In 1936 verscheen de encycliek Vigilante Cura  over morele verheffing en opvoedende zending van de film. De Stichting Het Werk van de Goede Film werd in 1937 meer bekend onder de naam Stichting Katholieke Film Actie in Nederland (KFA). In ditzelfde jaar verscheen het eerste nummer van het KFA-orgaan Het Witte  Doek.

De KFC en de KFA werkten sedert 1950 samen onder één directeur; de plaats van vestiging was Amsterdam. Vanaf 1953 was er een scheiding tussen beide stichtingen: de KFC keurde films op hun toelaatbaarheid, de KFA op hun positieve waarde.

Literatuur van en over de Katholieke Film Centrale kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Katholieke Film Centrale zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.