Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuur-Centrum

Archiefnummer: 1032
Archiefnaam: KBLC
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1968-1972

Plaatsingslijst en Rubriekenschema (pdf, 165 kB) vernieuwd augustus 2018


Ten geleide
Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum (1968-1972)
Voorgangers van het Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum waren de Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Bibliotheken (of Boekerijen) (RKOLB), opgericht in 1916, de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening (KCVL, opgericht in 1951, de Vereniging Katholiek Lectuurcentrum (KLC), opgericht in 1954 en het Katholiek Bibliotheek Centrum.
Uit de namen blijkt een verschil van opvatting. De 'leeszalen en bibliotheken' richtten zich op het ontwikkelde deel van de katholieken, en de 'lectuurvoorziening' stond meer in de traditie van de oude volksbibliotheken van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, maar dan met katholieke signatuur. Deze stroming richtte zich op volksontwikkeling, maar het niveau van en de deskundigheid bij de parochie- en andere bibliotheekjes waren dikwijls bedroevend. De ene kant van het bibliotheekwezen neigde tot exclusivisme, de andere tot paternalisme. Het waren twee werelden, niet alleen in katholieke kring. De Bond was lid van de neutrale Centrale Vereniging van Openbare bibliotheken in Nederland (CV), opgericht in 1908, en dat zinde de 'lectuurvoorziening' niet. Pogingen tot fusie hadden lang geen succes. Wel slaagde de KCVL er in, met behulp van provinciale subsidies, het welwillende amateurisme te saneren en 'het goede boek' wijd te verspreiden.
Door groeiend wederzijds begrip kwam de fusie in 1963 uiteindelijk toch tot stand. De 'lectuurvoorziening' liet de eis de CV te verlaten vallen en de 'leeszalen en bibliotheken' kregen meer waardering voor de sociaal-culturele inzet van de andere partij.
Bij de start overkoepelde het Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum 11 provinciale instellingen (de vroegere lectuurcentrales), ruim 100 plaatselijke bibliotheken met filialen en 1100 kleinere bibliotheken. De nieuwe organisatie betekende een algehele vernieuwing. De katholieke openbare bibliotheek was geen bastion van geleerdheid meer, maar stond open voor iedere leeshongerige en was beter toegankelijk door zelfbediening en open presentatie. Tegelijk met de fusie kwam de vraag op naar de blijvende zin van het confessionele karakter. Voorlopig bleef men in de praktijk echter nog de voorkeur geven aan de afzonderlijke katholieke bibliotheekvoorziening.
Bron: KDC Knipselcollectie

Literatuur van en over het Katholiek Bibliotheek en Lectuurcentrum kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Kath. Bibliotheek en Lectuurcentrum zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.