Vereniging voor Seminarie- en Kloosterbibliothecarissen

Archiefnummer: 525
Archiefnaam: VSKB
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1932, 1938, 1947-1986

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 812 kB)

Diploma Vereniging voor Seminarie- en Kloosterbibliothecarissen, z.j.

Ten geleide
Vereniging voor Seminarie- en Kloosterbibliothecarissen (1932, 1938, 1947-1986)
De Vereniging voor Seminarie- en Kloosterbibliothecarissen werd opgericht op 2 oktober 1947. Het bestuur bestond uit 5 personen, namelijk een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden. Elk van deze vijf bestuursleden werden voor 5 jaar gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De bestuursleden waren herkiesbaar. De Algemene Ledenvergadering werd 1 keer per jaar gehouden. Vooral  Dr. W. Couturier SJ, fr. Sidonius Mehring OFM, Drs. J.D. Bakker SSS en Dr. P.J. Cools  MSC hebben zich in de beginjaren voor de vereniging ingezet.
De VSKB brengt het onderling contact tot stand tussen de bibliothecarissen en andere geestelijken werkzaam aan of voor seminarie- of kloosterbibliotheken; bevordert de beoefening van de bibliotheekwetenschap en van de daaraan verwante wetenschappen en kundigheden onder haar leden; behartigt in het algemeen de belangen der seminarie- en kloosterbibliotheken.
In 1968 veranderde de naam in ‘Vereniging tot Stimulering van het Kerkelijk en godsdienstig-wetenschappelijk Bibliothecariaat’. De vereniging werd vanaf die tijd ook opengesteld voor kerkelijke bibliothecarissen van andere gezindten, bibliothecarissen van protestantse faculteiten en hogescholen en voor belangstellenden. De vereniging had vanaf toen geen exclusief katholiek karakter meer. In 1969 werd de naam vereenvoudigd tot ‘Vereniging voor het godsdienstig-wetenschappelijk Bibliothecariaat VSKB’. In 1974 werd de naam van de vereniging gewijzigd in de ‘Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat’. [Website Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat]

De VSKB hield zich onder andere bezig met de Analytische Tijdschriften Catalogus, de Centrale titelbeschrijving en de Centrale Catalogus. Deze projecten berusten bij het administratiebureau van de VSKB, dat ook de bestelcentrale beheerde. De bestelcentrale had als doel om tegen scherpe prijzen buitenlandse boeken aan te schaffen. Het administratiebureau van de VSKB ging later zelfstandig verder onder de Stichting World Library Service.

De VSKB gaf een eigen periodiek Mededelingen van de Vereniging voor Seminarie en Kloosterbibliotheken uit. Dit blad heeft ook naamswijzigingen ondergaan. Het woord “Medelingen” bleef echter altijd bestaan. Ook hield de VSKB zich bezig met het geven van bibliotheekcursussen en –opleidingen.
De vereniging kende drie werkgroepen: De Werkgroep Wetenschappelijk-Theologische Bibliotheken (WWTB), de Werkgroep Abdijbibliotheken (WAB) en de Gespreksgroep Kleine Bibliotheken (GKB). Deze werkgroepen hadden ieder hun eigen projecten.
Bronnen:
- nr. 283 uit het archief VSKB: Notitie over de "Vereniging voor het Theologisch Bibliothecariaat.
- nr. 416 uit het archief VSKB: Terugblik en vooruitzicht. Heeft de VTB nog toekomst? Of maken we die zelf.

Literatuur van en over de Vereniging voor Seminarie- en Kloosterbibliothecarissen kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Vereniging voor Seminarie- en Kloosterbibliothecarissen’ vindt u het bedoelde materiaal.