Westerpers

Archiefnummer: 745
Archiefnaam: WESP
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1928-1993

Het betreft de archieven van Westerpers NV, later BV en de Stichting Westerpers, waarin zijn opgenomen de NV Het Binnenhof en de NV De Leidsche Courant.

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 1,4 MB)

Westerpers, z.j.


Ten geleide
Westerpers (1928-1993)
De Uitgeverij Westerpers NV werd opgericht in 1965. Westerpers gaf Het Binnenhof en de Leidsche Courant uit. Het Binnenhof was al verschenen vanaf 1945.
Beide kranten fuseerden begin jaren 1970 en Westerpers fuseerde met Sijthoff Pers. Het Binnenhof en de Leidsche courant bleven wel afzonderlijk verschijnen maar werkten nauw samen en hadden ook dezelfde hoofdredacteur, Jaap Hallewas. Deze nam in 1991 afscheid. In dezelfde periode (1991-1992) hielden beide bladen op te bestaan met dien verstande dat Het Binnenhof opging in de Haagsche Courant. In 1993 werd ook de Stichting Westerpers opgeheven.

Literatuur van en over de Westerpers kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Westerpers’ vindt u het bedoelde materiaal.