Berkel, Kees Van

Archiefnummer: 1268
Archiefnaam: BERV
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1757-2009

Het archief bevat onder andere documentatie van het eigen werk, ontwerptekeningen met uitgebreide toelichtingen, correspondentie en veel fotomateriaal.

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 283 kB)


Ten geleide
Kees van Berkel (1930-2009)
Kees van Berkel werd op 28 juli 1930 geboren uit een Utrechts geslacht van edelsmeden. Zijn vader had een smederij aan de Ganzenmarkt. Uit zijn eigen onderzoek in doopregisters en bevolkingsarchieven bleek de eerste edelsmid onder zijn voorvaderen Theodorus Casparus van Berkel die op 27 juli 1660 in ’s-Hertogenbosch was geboren. Kees van Berkel was bestemd om priester te worden en ging op 13-jarige leeftijd naar het seminarie. Maar hij wilde edelsmid worden en ging in 1946 in de leer bij de Utrechtse edelsmid Piet van Schaïk. Daarna werd hij begeleid door de beroemde Utrechtse edelsmid Jan Eloy Brom, zijn grote voorbeeld. [Zie ook het KDC-archief van de Edelsmidse Brom.] Na de vakschool in Schoonhoven vervolgde hij zijn opleiding in Arnhem, Münster en Keulen. In 1955 vestigde hij zich als zelfstandig edelsmid in Arnhem. In 1957 trouwde hij met Jetty Ponten, met wie hij zes kinderen kreeg.

Hij nam de smederij aan de Ganzenmarkt in Utrecht - sinds 1885 familiebezit - in 1963 over op verzoek van zijn vader voor wie het fysiek te zwaar werd. Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) daalde de vraag van parochies naar tabernakels, kelken en andere liturgische voorwerpen dramatisch. Alleen de vraag naar sieraden of ambachtelijk smeedwerk voor particulieren bleef overeind.

Naast het werk vond Kees van Berkel nog tijd om over zijn ervaringen als edelsmid te schrijven. In 1990 verhuisde hij met zijn vrouw Jetty naar De Bilt waar hij een werkplaats aan huis had. Toen zijn vrouw een beroerte kreeg nam hij de zorg voor haar volledig op zich. Toen hij de werkplaats in de Bilt sloot was er onder z’n kinderen geen opvolger. Kees van Berkel overleed in 2009.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Kees van Berkel zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.