Edelsmidse Brom

Archiefnummer: 218
Archiefnaam: BROM
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1841-1965

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat:
Correspondentie; tijdschriften en tijdschriftartikelen; familiefoto's en overlijdensberichten; financiële stukken, stukken betreffende de erfopvolging der edelsmidse, testamenten, bouwtekeningen en staten en reglementen betreffende het personeel; kaartsystemen houdende namen en adressen en kaartsystemen houdende beschrijvingen met afbeeldingen van inboedel en kunstcollectie; foto's, fotobriefkaarten en negatieven van kunstvoorwerpen; glasnegatieven, cliche's, lakzegels en lantaarnplaten; afdrukken, lithografieën, houtsnedes, etsen, gravures, reproducties en prenten; tekeningen, schetsen en schetsboeken; tentoonstellingslijsten en -catalogi, advertenties en reclamefolders; materiaalstaten en registers houdende opdrachten.
Nagenoeg alle ontwerptekeningen uit het archief zijn gescand en online (in lage resolutie) te bekijken.
Verder is een substantieel gedeelte van het bedrijfsarchief gescand en online te bekijken. 
Zie ook de KDC-archieven van de edelsmid Kees van Berkel en de ontwerper en kunstenaar J.H.A.M. de Wit

Plaatsingslijst (pdf, 2,4 MB) vernieuwd oktober 2013

Lijst met links naar gedigitaliseerde archiefstukken (pdf, 667 kB)

Edelsmidse Brom - Groepsfoto van personeel met werkstukken, opgesteld rondom een H. Hartbeeld, 1929

Ten geleide
Edelsmidse Brom (1841-1961)
Op 21 april 1856 richtte de edelsmid Gerard Bartel Brom in Utrecht een atelier op dat het fundament zou worden voor de Edelsmidse Brom. De kerkelijke gebruikskunst stond bij hem centraal. Na het overlijden van Gerard Bartel werd de edelsmidse door zijn zoon Jan Hendrik voortgezet. Onder Jan Hendrik Brom breidde het atelier zich sterk uit en verwierf het grote faam in binnen- en buitenland. Hij ontwikkelde een geheel eigen stijl in de edelsmeedkunst. Na de dood van Jan Hendrik Brom reorganiseerden zijn zonen Jan Eloy en Leo de edelsmidse tot een Commanditaire Venootschap. Met het overlijden van Jan Eloy in 1954 ontstonden er problemen in verband met de opvolging. Toen in 1956 het eeuwfeest werd gevierd was het voortbestaan al onzeker. In 1961 werd de Edelsmidse Brom gesloten.

Literatuur van en over de Edelsmidse Brom kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over G.B. Brom zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Edelsmidse Brom’ vindt u het bedoelde materiaal.
Overzicht van gedigitaliseerde ontwerptekeningen uit het archief (pdf, 36 MB) (pdf)