Bohl, J.

Archiefnummer: 205
Archiefnaam: BOHL
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1840-1908

Plaatsingslijst (pdf, 343 kB) vernieuwd juli 2019

Joan Bohl (1836-1908)Joan Bohl, Dante-vertaling

Ten geleide
Joan Bohl J. Gzn. (1836-1908)
Joan Bohl stamde uit een vooraanstaande familie uit Zierikzee. Oorspronkelijk werd hij opgeleid voor de handel (hiervoor was hij vaak in het buitenland). Hij studeerde rechten in Leiden. In 1865 promoveerde hij daar bij prof. Lipman [zie het KDC-archief van S.P. Lipman) op Een tweetal vragen van Nederlandsch regt. Hij vestigde zich als advocaat te Amsterdam (Keizersgracht 233). Zijn grote bekendheid kreeg hij door het vertalen van Dante's Divina Commedia (1876-1883). Hij was ook hoofdredacteur van De Wachter : Nederlandsch Danteorgaan dat van 1876 tot 1885 verscheen.
Als vooraanstaand katholiek had hij goede banden met de clerus, voornamelijk die van het bisdom Haarlem en gemakkelijk toegang tot de katholieke pers, met name De Tijd en De Maasbode.

Werken van hem zijn:
Willibrordus of Heidenleer en Christenwet (1851)
Horsa en Juliande [?] of Heidenleer en Christenwet (1855)
Hemeltelg en Wereldling (1858)
Pius VII en zijn Tijd (1861)
Geschiedkundige werken, novellen en gedichten(1863-1864)
De Godsdienst uit Staat- en regtskundig oogpunt (1871)
De goddelijke komedie / Dante Alighieri, in Nederlandsche terzinen vert. (1876-1883).
Code de commerce du royaume d'Italie (1884)
De Raad der advocaten in Abdera (1893)
Code du commerce Roumain (1895).

Hij was buitenlands lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie, kreeg een eredoctoraat in Leuven, een buitengewoon hoogleraarschap in Napels en andere onderscheidingen.
Op 10 juni 1969 huwde hij Cornelia Petronilla Joanna Tadri (10 maart 1844 - 20 januari 1910). Uit dit huwelijk kwamen 2 dochters en 3 zonen voort, waaronder Mauritius Cornedina Maria, pastoor te Zandvoort en mr. Joachim Rafaël Dante, advocaat te Amsterdam.
Bohl stierf op 21 oktober 1908 te Amsterdam.

Literatuur van en over Joan Bohl kunt u vinden in RUQuest en Picarta.
- Biografieën in Biografisch portaal van Nederland

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Joan Bohl zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bohl, Joan’ vindt u het bedoelde materiaal.