Bommel, H.W.M. van

Archiefnummer: 146
Archiefnaam: BOMM
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1931-1978

Her archief bevat in hoofdzaak correspondentie, verder literatuur over Marie Koenen

Plaatsingslijst (pdf, 211 kB) vernieuwd augustus 2019


Ten geleide
Henricus Wilhelmus Maria van Bommel (1909-1978)
Henricus Wilhelmus Maria van Bommel werd geboren te Sittard en was docent Nederlands aan de Stella Maris van de Ursulinen te Maastricht.
In de jaren '30 correspondeerde hij zeer veel met pater R. van Sante OP, die in 1934 door tussenkomst van enkele priesters, een spreek- en schrijfverbod kreeg opgelegd in verband met zijn fascistische ideeën. Later werd dit opgeheven. Pater R. van Sante verbleef te Wilherberg (D.).
Van Bommel was zeer actief op studententerrein en was lid van het Dietsch Studenten Verbond, afdeling Nijmegen. Tevens was hij lid van het Limburgse Gilde van Sint Servaas. In zijn correspondentie komt het woord "dinaso" nogal eens voor (dit staat voor Dietsch Nationaalsolidaristen) evenals "Verdinaso" of Verbond van Dietsch Nationaalsolidaristen (België). De Nederlandse en Vlaamse studenten van deze bewegingen hadden veel contact met elkaar. In de correspondentie in het archief is ook sprake van 'de Kern', waarvan pater L. Verschueren OFM de spil was.
Ook had Van Bommel veel contact met de schrijfster Marie Koenen. Hij was zeer godsdienstig evenals de studenten waar hij contacten mee had. De brieven in het archief beginnen heel vaak met een kruisje in de linkerhoek, of "Ave Maria", en sluiten met: "Je broeder in Christo".
Van Bommel was hoofdredacteur van het Limburgse tijdschrift De Bronk. Hij stierf op 22 maart 1978 te Maastricht.

Literatuur van en over H.W.M. van Bommel kunt u vinden in Picarta.