Kat, A.I.M.

Archiefnummer: 298
Archiefnaam: KAT
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1922-1958

Plaatsingslijst (pdf, 40 kB)

Koor Kathedrale Basiliek van St. Bavo. Installatie Mgr. Bomers, 1984

Kathedrale basiliek St. Bavo, Haarlem

Ten geleide
Aloysius Ignatius Maria Kat (1904-1958)
Louis Kat werd geboren op 4 januari 1904 te Amsterdam. Na zijn studie op het grootseminarie in Warmond werd hij in 1929 tot priester gewijd. Zijn muzikale talent was opgevallen en de bisschop liet hem in Rome studeren aan het Pontificio Instituto Superiore di Musica Sacra, waar hij doctoreerde. Terug in Nederland was hij kapelaan te Wassenaar en Amsterdam. De nieuwe bisschop van Haarlem, mgr. Huibers, gaf hem in 1937 de opdracht het koor van de kathedrale basiliek St. Bavo in Haarlem te reorganiseren. Al in Rome had Kat het ideaal van een Nederlandse koorschool, die er sinds de Reformatie niet meer geweest was, een instituut waar de leerlingen een algemeen muzikale vorming kregen ten behoeve van de liturgische gezangen in de kathedraal. Hij zou dit ook verwezenlijken, maar moest veel weerstand overwinnen. Pas na de oorlog, in 1946, werd het Muziekinstituut van de kathedraal St.-Bavo te Haarlem opgericht en in 1951 werd de Koorschool officieel geopend. Er werd begonnen met 6 interne en 17 externe leerlingen, vijf jaar later waren er 20 internen en 25 externen.
Misschien als gevolg van zijn onophoudelijk sjouwen voor het tot stand brengen van zijn levenswerk, waarvoor hij ook een deel van de financiering verzorgde door het geven van lessen en cursussen, overleed hij vrij plotseling, 54 jaar oud, op 27 juni 1958.
Louis Kat was hoofdbestuurslid van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging en voorzitter van de Haarlemse afdeling daarvan, leraar gregoriaans aan het Rotterdams conservatorium en leraar filosofie aan de school voor maatschappelijk werk in Amsterdam. Hij heeft gepubliceerd over het gregoriaans en de polyfone kerkmuziek. Hieronder het deel Palestrina in de Gottmer-componistenreeks en zijn Geschiedenis der Nederlandse kerkmuziek sedert de Reformatie. Onder het pseudoniem Serapion heeft hij artikelen gepubliceerd in de Nieuwe eeuw.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over A.I.M. Kat kunt u vinden in RUQuest. Het KDC-archief van A.J.M. Kat bevat een artikel over A.I.M. Kat, zie nr. 7.
- Bibliografie in KDC-Knipselcollectie

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over A.I.M. Kat zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kat, A.I.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.