Klerk, C.R. de

Archiefnummer: 70
Archiefnaam: KLER
Sector: Cultuur en recreatie
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1900-1954 (1991)

Het archief bevat:
Brieven; kranteartikelen, verhandelingen, aantekeningen en gedichten; stukken betreffende Vondel en de Vondelstichting en de uitgave van de werken van Vondel; stukken betreffende de Vereniging tot Uitgave van de Werken van Grotius; stukken betreffende de uitgevers-vennootschap Noord en Zuid.

Plaatsingslijst (pdf, 75 kB)

C.R. de Klerk

Ten geleide
C.R. de Klerk (1873-1953)
C.R. de Klerk werd geboren te Woubrugge.  Van 1887-1894 studeerde hij humaniora, logica en filosofie aan de Latijnsche School te Gemert en in het vroegere Hageveld, te Voorhout. Daarna was hij levenslang autodidact in modern-humanistische geest: op het gebied van geschiedenis en de vergelijking van klassieke, oud-christelijke, Renaissance- en nieuwste literatuur. Hij was gehuwd met Maria Viola.

In 1896 verscheen zijn eerste cultureel hoofdartikel in De Tijd. Van 1898-1900 was hij onderwijzer, in het laatste jaar van het instituut-Van Schayk op de Prinsengracht te Amsterdam. Hij nam privaatles bij Dr. F.A. Stoett in taalwetenschap en gaf zelf privaatles in de oude talen. Van 1900-1910 was hij redacteur van het populaire weekblad de Katholieke Illustratie en van het letterkundige maandschrift Van Onzen Tijd, beide te 's-Hertogenbosch. Van 1910-1920 was hij directeur van de NV "Noord en Zuid" te Amsterdam, door hem zelf opgericht tot voortzetting van Van Onzen Tijd als weekblad; in 1913 verbond hij daaraan prof. mr. A.A.H. Strucken als staatkundig redacteur. In 1917 kwam zijn bundel Van Vaderlandsche Nieuw-klassieke Beschouwingen uit. Van 1918-1931 was hij redacteur van de Wereldbibliotheek, waar hij het initiatief nam tot de grote Vondel-uitgave, die hij leidde tot haar voltooiing in 1937. Van 1931-1935 was hij lid van de hoofdredactie van De Tijd waarin hij een eigen letterkundige rubriek opende ’Tijd en Tij’.
Van 1935-1937 werkte hij uitsluitend aan de laatste delen van de Vondel-uitgave van de Wereldbibliotheek en was hij vice-voorzitter van het Vondelmuseum. Hij schreef in 1935 drie artikelen in het Handelsblad over ’Ned. Letterkunde aan de Universiteit’. Sinds 1917 was De Klerk lid van de Mij. voor Ned. Letterkunde te Leiden en van de Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging, waar hij jarenlang bestuurslid van de Letterkundige Afdeeling was. In 1937 was hij lid van het Amsterdamse en van het Nationale Vondel-Comité. Ook was hij lid van de Katholieke Kunstkring De Violier, van de St. Adelbert-Vereniging, afdeling Amsterdam en van het Comité Vrienden van prof. dr. A. Sizoo en bestuurslid van de Vereniging voor de Uitgave van Grotius.

Hij was een groot Augustinuskenner, hij bestudeerde de Confessiones van St. Augustinus en reisde daarvoor naar het land van Augustinus, Tunesië.

C.R. de Klerk behoort als schrijver tot de weinig populaire maar daarom geenszins tot de miskende auteurs. Hij vond vooral waardering bij de neutrale pers. Hij heeft tussen 1900 en 1937 tal van lezingen gehouden voor wetenschappelijke, kunstzinnige en volksuniversitaire kringen. Bij voorkeur sprak hij over  Augustinus, Erasmus, Grotius, Hooft en Vondel. In 1931 hield hij voor Utrechtse en Amsterdamse studenten en professoren enige voordrachten over Vondel. De ongemene belangstelling van dit gehoor versterkte zijn optimistische verwachting van een meer intensieve Vondelstudie bij het algemeen universitair onderwijs. Ook was hij spreker op het driedaagse Vondel-Congres, in de tweede helft van november 1937, namens het Amsterdamse en het Nationale Vondel Comité te Amsterdam. C.R. de Klerk overleed op 29 januari 1953 te Amsterdam.

Literatuur van en over C.R. de Klerk kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over C.R. de Klerk zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Klerk, C.R. de’ vindt u het bedoelde materiaal.