Katholieke Werkende Jongeren, districten

Archiefnummer: 885
Archiefnaam: KWJD
Sector: Jeugd
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1958-1987

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 365 kB)

Affiche KWJ "Je recht is geen fooi!" 1980

Ten geleide
Katholieke Werkende Jongeren, districten (1958-1978)
Voor een algemene inleiding over Katholieke Arbeidersjeugd, Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en Katholieke Werkende Jongeren zie het algemene Ten geleide bij één van deze drie archieven.

RUBRIEKENLIJST DISTRICTSARCHIEVEN VAN DE KATHOLIEKE WERKENDE JONGEREN (KWJD) 1965-1982
N.B. Gebaseerd op de districtsindeling van 1977. Met aanvullingen.

Het archief van het District Nijmegen is apart beschreven. Dit archief is overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen

1 Friesland
2 Groningen
3 Overijssel
4 Gelderland
5 Utrecht
6 Kop van Noord-Holland
7 Hagoland
8 Amsterdam
9 Randstreek
10 Den Haag-Leiden-Delft
11 Rijnmond
12 Zeeland
13 Roosendaal
14 Breda
14.1 Bestuursorganen
14.2 Correspondentie
14.3 Financiële jaarstukken
14.4 Overige basisdocumenten
14.5 Niet-basisdocumenten
15 Tilburg
16 Den Bosch
17 Eindhoven
18 Kempenland
19 Helmond
20 Nijmegen
21 Noord-Limburg
22 Midden-Limburg
23 Nieuwe Mijnstreek
24 Oude Mijnstreek
25 Zuidelijk Zuid-Limburg
26 Drenthe
27 Hilversum
28 Twente-Salland
29 Noord-Holland

Literatuur van en over de KWJ-districten kunt u vinden in RUQuest. Zoek op KWJ-district.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Kath. Werkende Jongeren zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kath. Werkende Jongeren district’ vindt u het bedoelde materiaal.