Stichting Pax Christi Voettochten

Archiefnummer: 505
Archiefnaam: PXV
Sector: Jeugd
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1955-1984

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 320 kB)

Pax Christi Voettochten. Voettocht naar Den Bosch, 1975

Ten geleide
Stichting Pax Christi Voettochten (1957-1984)
Pax Christi is een internationale vredesbeweging die zijn oorsprong vond in het initiatief van een handjevol verzetsstrijders in een Frans concentratiekamp. Zij werden zich er van bewust dat het oorlogsbedrijf met zijn ellende en onvrijheid onmogelijk te rijmen viel met de boodschap van het evangelie dat een bestaan van vrede en gerechtigheid belooft. Zij wilden die beloofde vrede niet uitstellen tot in het hiernamaals, maar er in het hier en nu vorm aan geven in concrete situaties. Bezinning, studie en actie werden de drie pijlers van de beweging.
(Zie ook het KDC-archief Pax Christi Internationaal.)

In 1948 volgde de Nederlandse afdeling van Pax Christi, nadat andere landen al voor waren gegaan. (Zie ook het KDC-archief Pax Christi Nederland.) Naast de vredesbeweging werd, op 13 augustus 1957, de Stichting Pax Christi Voettochten opgericht, met als doel bij te dragen aan de levensbeschouwelijke vorming van jongeren. Drie terreinen kwamen specifiek in beeld: identiteitsvorming, zicht op de maatschappij en evangelische betrokkenheid. Aan de doelstelling werd vorm gegeven op meerdaagse voettochten en ontmoetingen voor katholieke eindexamenkandidaten van middelbare scholen en kweekscholen.
De stichting hield zich onder meer bezig met het organiseren van de volgende activiteiten:
- Voettocht Den Bosch: hier lag een sterke nadruk op het ontdekken van de eigen identiteit;
- algemene voettocht Twente waar veel oude routiniërs samenkwamen en waar meer nadruk op de maatschappelijke betrokkenheid lag;
- internationale routes: hier kwamen politieke en economische vraagstukken aan de orde;
- internationale ontmoetingen in Taizé waar de spanning tussen bezinning enerzijds en maatschappelijk en politiek engagement anderzijds gevoeld werd;
- Abdijdagen: deze gaven de gelegenheid zich uitdrukkelijk te bezinnen op de evangelische inspiratie;
- Belfast-project: het nader bijeenbrengen van protestanten en katholieken in Ierland door de kinderen daar te helpen;
- kadertrainingen: een poging deelnemers gevoelig te maken voor de processen binnen een beginnende groep en wat je als leider voor de groei van het proces in de groep kunt doen;
- follow up: aan de deelnemers werd de mogelijkheid geboden de tijdens de tocht opgedane ervaring te mobiliseren.

De tot dit archief behorende foto's zijn overgebracht naar de afdeling Categoriale Documentatie.

Literatuur van en over Pax Christi Voettochten kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz.
De knipsels over de Pax Christi Voettochten zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Pax Christi Voettochten’ vindt u het bedoelde materiaal.