Beers, J.C.A. van

Archiefnummer: 871
Archiefnaam: BEER
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1916-1996

Plaatsingslijst (pdf, 71 kB) vernieuwd juli 2019

Pater Fidentius en P.J.J. Mertens bij het afscheid van pater Fidentius van het NKV Brabant, 1975

Ten geleide
Johannes Cornelius Antonius van Beers (1906-1997) = Fidentius OFMCap.
Jan van Beers werd geboren te Tilburg als zoon van een textielarbeider. In 1925 trad hij in bij de Minderbroeders-Capucijnen. Hij studeerde theologie en bijbelwetenschap in Rome en werd bij terugkomst in Nederland leraar aan het Theologicum van de Capucijnen in Udenhout. Hij deed al voor de Tweede Wereldoorlog vormingswerk in het RK Werkliedenverbond, later de KAB. Vanaf 1947 was hij politiek redacteur, later hoofdredacteur van het door de Capucijnen uitgegeven Volksweekblad, een blad voor de gewone man, dat  in 1963 door de concurrentie met kapitaalkrachtiger bladen ophield te bestaan. In 1948 werd hij aalmoezenier voor Vorming en Ontwikkeling in de Brabantse diocesane bond van de KAB. Pater Fidentius van Beers was een van de drijvende krachten achter het vormings- en ontwikkelingswerk van de Brabantse KAB.  Hij was ook bekend als diocesaan moderator van Credo Pugno. Ook voor het bedrijfsapostolaat zette hij zich in. Van 1963-1975 was hij diocesaan geestelijk adviseur en lid van de landelijke Dienst Vorming en Onderwijs van het NKV. Zie ook het KDC-archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond.
Hij stond kritisch tegenover de KVP en had sympatie voor de doorbraak-gedachte naar de PvdA. Hij begreep de schrik voor  socialisme van veel van zijn medebroeders niet." Capucijnen zouden toch dicht bij de mensen moeten staan." Later werd hij lid van de Politieke Partij Radicalen. Hij zag in dat de vakbeweging over de confessionele grenzen zou moeten gaan samenwerken, maar was ook kritisch over de inkapseling van de vakbeweging in landelijke instituties.
Hij betreurde het dat het Landelijk Pastoraal Concilie (1970) behalve op het punt van ontwikkelingswerk een puur binnenkerkelijke en intellectuele aangelegenheid bleef. Na zijn pensionering in 1974 was hij landelijk adviseur van de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen.
Fidentius van Beers overleed in 1997 in Eindhoven.
Bron: Knipselcollectie KDC

Literatuur van en over Fidentius van Beers kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over J.C.A. van Beers zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Beers, J.C.A. van’ vindt u het bedoelde materiaal.