Bunnik, Ruud

Archiefnummer: 1324
Archiefnaam: BUNR
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: z.j.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar

Op de voorgrond Mgr. Muskens in gesprek met Hedwig Wasser. Achter Muskens en Wasser van links naar rechts Ruud Bunnik, Wil Vermeulen en [Jan] Visser. 1995


Ten geleide
Ruud Bunnik (1932-2013)
Rutgerus Johannes Bunnik werd geboren te Amersfoort op 10 februari 1932.
In 1957 werd hij tot priester gewijd van het aartsbisdom Utrecht. Hij studeerde Engels en was vanaf 1964 docent Engels aan het Klein Seminarie Apeldoorn, aan het Veluws College en het Nederrijn College. Hij publiceerde over het priesterambt. In 1974 werd hij aangesteld als publiciteitsman van Open Kerk. [Zie het KDC-archief van de Stichting Open Kerk] Ook was Bunnik betrokken bij Kirche im Aufbruch.
Hij overleed op 25 oktober 2013 te Arnhem. Uit zijn overlijdensbericht: ‘Ruud was een betrokken, karaktervol priester, leraar en publicist. Een man die streed voor vernieuwing in de kerk en blijk gaf van kritische trouw.’
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over R.J. Bunnik kunt u vinden in RUQuest.
-Bibliografische gegevens in KDC-Knipselcollectie

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over R.J. Bunnik zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bunnik, R.J.’ vindt u het bedoelde materiaal.