Knippenberg, W.H.T.

Archiefnummer: 316
Archiefnaam: KNIW
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1925-1970

Het archief bevat in hoofdzaak correspondentie

Plaatsingslijst (pdf, 38 kB)

Klein-seminarie Beekvliet, "grote studiezaal", 1930

Ten geleide
W.H.T. Knippenberg (1910-2005)
Willem Herman Theodoor Knippenberg werd geboren te Venlo op 15 november 1910, als zoon van H. Knippenberg. [Zie ook het KDC-archief van H.H. Knippenberg.] In 1935 werd hij in de St. Jan in Den Bosch tot priester gewijd. Hij studeerde klassieke letteren aan de Kath. Universiteit in Nijmegen. Hij was vanaf 1939 tot 1975 leraar klassieke talen, geschiedenis en biologie aan het klein-seminarie Beekvliet, later zelfstandig gymnasium, te Sint Michielsgestel. [Zie het KDC-archief van het Kleinseminarie Beekvliet, Sint Michielsgestel] Hij was een begenadigd leraar die geliefd was bij zijn leerlingen. Hij had vooral een grote belangstelling voor natuur en natuurhistorie. In Beekvliet beheerde hij een door hem gesticht natuurhistorisch museum. Hij deed ook aan archeologie. In Halder aan de Essche Stroom vond hij 4822 Romeinse munten. Hij richtte de Numismatische Kring Brabant op, was medeoprichter van het Volkskundig museum De Vier Quartieren in Oirschot. Samen met pater Gerlach inventariseerde hij het kerkelijk kunstbezit van het bisdom Den Bosch. Hij was o.m. conservator van het Bisschoppelijk Museum, bestuurslid van het Museum voor Religieuze Kunst in Uden en van het Noordbrabants Genootschap.
Willem Knippenberg publiceerde veel over Brabantse heemkunde en gaf vele lezingen voor cultuurhistorische verenigingen. Hij schreef wetenschappelijke studies over vogels en vlinders en een publicatie over de Brabantse fauna van de vijftiende tot de twintigste eeuw. Hij bracht zijn laatste jaar door op het Berchmanianum in Nijmegen en overleed daar op 31 december 2005.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over W.H.Th. Knippenberg kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over W.H.T. Knippenberg zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Knippenberg, W.H.T’ vindt u het bedoelde materiaal.