Wouters, J.N.W.

Archiefnummer: 1212
Archiefnaam: WOUJ
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: z.j.

Plaatsingslijst nog niet beschikbaar


Ten geleide
J.N.W. Wouters SCJ (Priester van het Heilig Hart) (1902-1988)
Johannes Nantina Willem Wouters werd geboren op 13 april 1902 te Bergen op Zoom. Hij trad in bij de Priesters van het H. Hart van Jezus. Hij volgde hun grootseminarie in Liesbosch en werd in 1928 tot priester gewijd. Van 1929 tot 1939 was hij missionaris in Zuid Sumatra (Palembang en Tanjungkarang). Door het uitbreken van de oorlog kon hij na verlof in Nederland niet meer terug naar Indonesië. Na de oorlog, in het najaar van 1945, werd hij legeraalmoezenier in het hospitaal op het ‘koortseiland’ Penang, gelegen voor de westkust van Maleisië, bij het Nederlandse vrijwilligersbataljon GBI. Later was hij aalmoezenier van het Nederlandse leger in het hospitaal in Batavia. Hij maakte de ‘politionele acties’ en de soevereiniteitsoverdracht mee en bleef nog tot 1950 in Indonesië. Daarna was hij legeraalmoezenier in Doorn en Utrecht.
Jan Wouters overleed op 4 januari 1988 te Banholt (L.).
Bron: KDC-Knipselcollectie en Project KomMissieMemoires KDC

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie van het KDC bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Jan Wouters zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Wouters, J.’ vindt u het bedoelde materiaal.