Project KomMissieMemoires

Het interviewproject 'KMM' en de herinneringen van Nederlandse missionarissen.

Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten van de Nederlandse missionarissen en in de wijze waarop zij hun missieperiode zelf ervaren hebben, heeft het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in samenwerking met het Centraal Missie Commissariaat (CMC) in 1976 het interviewproject 'KomMissieMemoires' (KMM) opgezet. Het project had als doel herinneringen van missionarissen systematisch te verzamelen en op geluidsbanden vast te leggen. Zo is "een documentatie van herinneringen van Nederlandse missionarissen" opgebouwd.

KomMissieMemoires (KMM) heeft sinds 1978 interviews gehouden met bijna 900 Nederlandse missionarissen en met mensen die in Nederland betrokken waren bij het missionaire 'thuisfront'. Van deze KMM-interviews zijn korte samenvattingen (abstracts) gepubliceerd ( zie hieronder) . Ook zijn er uitvoerige registraties beschikbaar. De registraties en de interviews zijn uitsluitend te raadplegen na schriftelijke toestemming van de collectiespecialist. Kosten per interview zijn terug te vinden in de tarievenlijst.

Voor het beluisteren van de interviews is het noodzakelijk vooraf toestemming aan te vragen. Deze procedure bestaat uit twee afzonderlijke stappen, die u hier kunt terugvinden. De KMM-interviews worden niet uitgeleend of gedupliceerd maar kunnen via een link worden beluisterd.
De beschrijvingen van de KMM-interviews zijn te raadplegen in de catalogus Catalogus KDC. U kunt bij Zoeken in selecteren de volledige "Catalogus KDC/Rapide totaal" of  "Katholiek leven in beeld"  alwaar de KMM interviews zijn opgenomen.

Voor vragen over de KMM-collectie of de KMM-publicaties kunt u terecht bij de collectiespecialist Beeld & Geluid.

Door de KMM is van elke registratie een 'abstract' gemaak en gepubliceerd.

Dutch missionary activities : an oral history project : 1976-1988 / Arnulf Camps, Vefie Poels, Jan Willemsen. - [Nijmegen] : Valkhof Pers, cop. 2005. - 523 p.
ISBN 90-5625-204-6


Dl. 1 : Indonesië : Missie verhalen. Interviews  met missionarissen samengevat door K.Prent CM, 
            KDC-Cursor, nr. 4. - Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum, 1989.     
            Abstracts KMM interviews Indonesië (pdf, 595 kB)

Dl. 2 : Afrika : Missie verhalen. Interviews met missionarissen / samengevat door J.Hogema,
           H.Niessen en K.Prent.
           KDC-Cursor, nr. 8. - Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum, 1998. 
           Abstracts KMM interviews Afrika (pdf, 1,2 MB)

Dl. 3 : America en Scandinavië. Interviews met missionarissen / samengevat door J.Hogema,
            K.Prent, V.Poels, J.Willemsen. 
            KDC-Cursor, nr. 9. - Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum, 2003. 
            Abstracts KMM interviews America en Scandinavië (pdf, 715 kB)

Dl. 4 : Azië en Oceanië. Interviews met missionarissen / samengevat door J.Willemsen. -
           KDC-Cursor, nr. 10. - Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum, 2004.
           Abstracts KMM interviews Azië en Oceanië (pdf, 752 kB)

Dl. 5 : Missieverhalen : interviews met missionarissen / V.Poels, J. Willemsen
           Nederland en de omvorming
           Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum, 2007         

Dl. 6 : Nederlandse missionarissen en hun missiegebieden (pdf, 1,5 MB) / Jan Willemsen 
           Deel 1. Orden, congregaties en missieorganisaties
           Deel 2. Missiegebieden van de Nederlandse missionarissen
           KDC Cursor : 11 & 12. - Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum, 2006

Dl. 7: Dutch missionary activities : an oral history project 1976-1988 / A.Camps,
          V.Poels, J. Willemsen -  Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum,
          2005.

Deze publicaties staan ter inzage in de studiezaal van het KDC [ plaatsing: KDC Lz Mi 75] en zijn te leen via RuQuest

De Engelstalige uitgave: Dutch missionary activities : an oral history project [1976-1988] / Arnulf Camps, Vefie Poels, Jan Willemsen. - Nijmegen : Valkhof Pers, 2005,  is ter inzage in de studiezaal van het KDC [plaatsing: KDC Lz Mi 78] en te leen via RuQuest