Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving

Archiefnummer: 760
Archiefnaam: KRKS
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: (1960) 1965-1993

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 888 kB) vernieuwd oktober 2015

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving tussen twee vuren, Spotprent Herman Focke, verschenen in: de Bazuin, 70 (1987), nr. 43 (6 nov.)

Ten geleide
Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving
De Kath. Raad voor Kerk en Samenleving werd in 1975 geïnstalleerd door Bernard Kardinaal Alfrink op aanbeveling van het Landelijk Pastoraal Overleg. Op het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie had in 1969 het bedrijfsapostolaat gevraagd om een sociaal-ethische raad en in 1971 werd op verzoek van de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad en de Raad van Overleg voor Sociaal-economische Aangelegenheden een studie ondernomen naar de problematiek van de confessionele grondslag van deze organisaties.
De taak van de Raad was studie naar maatschappelijke vraagstukken en naar vragen van rechtvaardigheid in de samenleving. Het was een antwoord op de ver doorgevoerde organisatiegraad van de naar binnen gerichte katholieke zuil, die plaats maakte voor samenwerking door de levensbeschouwingen heen. De Raad moest een grotere bewustwording bevorderen van de geloofsgemeenschap t.a.v. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De Raad had als sectoren: politiek, ethische vraagstukken, sociaal-economische vraagstukken, maatschappelijk welzijn, vrouwenverenigingen, bejaarden, bedrijfspastoraat, onderwijs en vorming, gezondheidszorg, massacommunicatiemedia. Een van de permanente werkgroepen, die speciale onderwerpen bestudeerden, was de projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken. Zie het KDC-archief Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken
De Raad voor Kerk en Samenleving was aangesloten bij het Europees Forum voor Katholieke Lekenorganisaties.
Bron: KDC-knipselcollectie.

Literatuur van en over de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving’ vindt u het bedoelde materiaal.