Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken

Archiefnummer: 566
Archiefnaam: DEKO
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1954-1981

Plaatsingslijst (pdf, 36 kB)


Ten geleide
Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken (1954-1981)
De Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving werd in 1975 geïnstalleerd door Kardinaal Bernard Alfrink op aanbeveling van het Landelijk Pastoraal Overleg. Op het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie had in 1969 het bedrijfsapostolaat gevraagd om een sociaal-ethische raad en in 1971 werd op verzoek van de Stichting Katholiek Maatschappelijk Beraad en de Raad van Overleg voor Sociaal-economische Aangelegenheden een studie ondernomen naar de problematiek van de confessionele grondslag van deze organisaties.
De taak van de Raad was studie naar maatschappelijke vraagstukken en naar vragen van rechtvaardigheid in de samenleving. Het was een antwoord op de ver doorgevoerde organisatiegraad van de naar binnen gerichte katholieke zuil, die plaats maakte voor samenwerking door de levensbeschouwingen heen. De Raad moest een grotere bewustwording bevorderen van de geloofsgemeenschap t.a.v. haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad had als sectoren: politiek, ethische vraagstukken, sociaal-economische vraagstukken, maatschappelijk welzijn, vrouwenverenigingen, bejaarden, bedrijfspastoraat, onderwijs en vorming, gezondheidszorg, massacommunicatiemedia. Een van de permanente werkgroepen, die speciale onderwerpen bestudeerden, was de projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken.
De Raad voor Kerk en Samenleving was aangesloten bij het Europees Forum voor Katholieke Lekenorganisaties.
Bron: KDC-knipselcollectie.

Literatuur van en over de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.