Kruispunt

Archiefnummer: 992
Archiefnaam: KRSP
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1964-2000

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 73 kB)


Ten geleide
Kruispunt (1964-2000)
Het tijdschrift Kruispunt : de Christen van nu in de wereld van nu : maandblad voor het gezin werd uitgegeven door de Priesters van het H. Hart van Jezus in samenwerking met de Paters Karmelieten; later door de Vereniging Kruispunt te Nijmegen. Het was een fusie van zes maandbladen van Congregaties en Kloosterordes: Weerklank (Augustijnen ), Sint Bernardus-Tijdschrift (Cisterciënsers), Karmelstemmen (Karmelieten), Padua (Conventuelen), Golgotha (Passionisten) en Zicht (Priesters van het H. Hart).
Het was een begin - bundeling van alle soortgelijke tijdschriften (waarvan er ongeveer 100 bestonden) werd niet gerealiseerd omdat missietijdschriften liever een onderlinge samenwerking nastreefden. Hieruit kwam het tijdschrift Bijeen voort.
Kruispunt verscheen van 1965 tot 1999 en begon met een oplage van 80.000, in 1968 gegroeid tot 110.000. Initiatiefnemer en eerste redactiesecretaris was de Augustijn L. van Gelder. Het blad was bedoeld voor de gewone katholiek, was professioneler gemaakt en bood een opener kijk op kerk en wereld dan veel vroegere blaadjes die niet gelezen werden.
Bron: KDC-Knipselcollectie

Literatuur van en over het tijdschrift Kruispunt : de Christen van nu in de wereld van nu kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Periodieken *Kruispunt zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Vereniging Kruispunt’ vindt u het bedoelde materiaal.