Roomsch-Katholiek Gilde van de Klare Waarheid

Archiefnummer: 644
Archiefnaam: RKGK
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1920-1948

Plaatsingslijst (pdf, 121 kB)

Affiche Gilde van de Klare Waarheid, "Conferenties voor andersdenkenden. Godsdienst een gelukbrengende plicht" z.j.

Ten geleide
Roomsch-Katholiek Gilde van de Klare Waarheid (1920-1948)
Het Roomsch-Katholiek Gilde van de Klare Waarheid was gevestigd in Amsterdam. Het hield zich bezig met straatprediking ten behoeve van de bestrijding van aan het Rooms-Katholicisme vijandige denkbeelden. Het Gilde gaf brochures uit en er werden conferenties, hoofdzakelijk voor niet‐katholieken, gegeven. Eén van de voormannen was P.A. Kasteel. Het Gilde had banden met soortgelijke verenigingen in andere plaatsen en met de Apologetische Vereniging Petrus Canisius.

Literatuur van en over het [R.K.] Gilde van de Klare Waarheid kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over het Gilde van de Klare Waarheid zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Gilde van de Klare Waarheid’ vindt u het bedoelde materiaal.