Apologetische Vereniging Petrus Canisius

Archiefnummer: 180
Archiefnaam: AVPC
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1904-1948

Zie ook het KDC-archief van het Roomsch-Katholiek Gilde van de Klare Waarheid

Plaatsingslijst (pdf, 139 kB) vernieuwd juli 2018

H. Petrus Canisius (1521-1597)

Ten geleide
Apologetische Vereniging Petrus Canisius (1904-1948)
De Apologetische Vereniging Petrus Canisius stelde zich ten doel de katholieke kerk in haar wezen en streven meer en meer bekend te maken en tegen aanvallen te verdedigen. Zij richtte zich daarvoor tot de niet-katholieken, maar ook tot de katholieken wier geloofsleven verflauwd was. Vanaf 1924 was W.G.J. van Koeverden voorzitter. De Vereniging gaf het tijdschrift Het Schild uit, waarvan de dominicaan C.F.W. Pauwels redacteur was. De Vereniging is in 1948 voortgezet als de St. Willibrord Vereniging. Zie ook het KDC-archief van de Sint Willibrordvereniging, Adviesorgaan en Servicecentrum voor Oecumene

Literatuur van en over de Apologetische Vereniging Petrus Canisius kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.
- Zie ook de biografie van W.G.J. van Koeverden via Biografisch portaal van Nederland

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Apologetische Vereniging Petrus Canisius zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.