Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archiefnummer: 976
Archiefnaam: BAHR
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1948-1975

Plaatsingslijst (pdf, 51 kB)

Bisschop Dodewaard metselt met een 17de eeuwse troffel een steen in het altaar van de Pius X-kapel van het Bedrijfsapostolaat te Haarlem bij gelegenheid van de consecratie van de kapel, 1961

Ten geleide

Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam (1948-1975)
Het Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam, is in 1972 opgegaan in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) samen met het protestants-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB).
Zie het Ten geleide bij Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken.

Literatuur van en over het Bedrijfsapostolaat, bisdommen Haarlem en Rotterdam kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bedrijfsapostolaat Haarlem’ of  'Bedrijfsapostolaat Rotterdam' vindt u het bedoelde materiaal.