Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom 's-Hertogenbosch

Archiefnummer: 944
Archiefnaam: BAH
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1957-1974

Plaatsingslijst (pdf, 45 kB)

Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom 's-Hertogenbosch. Toespraak door Mgr. W. Bekkers op ontmoetingsdag in Den Bosch, 1959

Ten geleide
Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom  bisdom 's-Hertogenbosch (1957-1974)
Het Bedrijfsapostolaat, bisdom's-Hertogenbosch, is in 1972 opgegaan in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) samen met het protestants-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB).
Zie het Ten geleide bij Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken.

Literatuur van en over het Bedrijfsapostolaat, bisdom 's-Hertogenbosch kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bedrijfsapostolaat 's-Hertogenbosch’ vindt u het bedoelde materiaal.