Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Nijmegen

Archiefnummer: 226
Archiefnaam: BAN
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1950-1999

N.B. Dit archief is overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen

Plaatsingslijst (pdf, 54 kB)


Ten geleide

Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Nijmegen (1950-1999)
Het Bedrijfsapostolaat, afdeling Nijmegen, is in 1972 opgegaan in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) samen met het protestants-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB). Zie het Ten geleide bij Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken.

Literatuur van en over het Bedrijfsapostolaat Nijmegen kunt u vinden in RUQuest.