Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Rotterdam-Zuid

Archiefnummer: 515
Archiefnaam: BARM
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1967-1983

Plaatsingslijst (pdf, 32 kB)

Een noodkerk te Rotterdam

Ten geleide
Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Rotterdam-Zuid (1957-1974)
Het Bedrijfsapostolaat, afdeling Rotterdam-Zuid, is in 1972 opgegaan in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) samen met het protestants-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB).
Zie het Ten geleide bij Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken.

Literatuur van en over het Bedrijfsapostolaat Rotterdam-Zuid kunt u vinden in RUQuest.