Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Tilburg

Archiefnummer: 235
Archiefnaam: BAT
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1953-1975

Plaatsingslijst (pdf, 62 kB)

Op de dag van de viering van het 40-jarig priesterfeest van pastoor Van Welie spreekt aalmoezenier van Duinhoven van het bedrijfsapostolaat Tilburg in de kerk van de Parochie H. Willibrordus, Veldhoven-Zeelst, 1962

Ten geleide
Stichting Bedrijfsapostolaat, afdeling Tilburg (1953-1975)
Het Bedrijfsapostolaat, afdeling Tilburg, is in 1972 opgegaan in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) samen met het protestants-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB). Zie het Ten geleide bij Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken.

Literatuur van en over het Bedrijfsapostolaat Tilburg kunt u vinden in RUQuest.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bedrijfsapostolaat Tilburg’ vindt u het bedoelde materiaal.