Stichting Bedrijfsapostolaat, aartsbisdom Utrecht

Archiefnummer: 971
Archiefnaam: BAU
Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: (1959) 1970-1998

Plaatsingslijst (pdf, 327 kB) vernieuwd mei 2019

Anne-Marieke Koot is bedrijfspastor in Utrecht, daarnaast doet ze schoonmaakwerk in een verpleegtehuis, 1994

Ten geleide
Stichting Bedrijfsapostolaat, aartsbisdom Utrecht (1959) 1970-1998
Het Bedrijfsapostolaat, aartsbisdom Utrecht, is in 1972 opgegaan in de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) samen met het protestants-christelijke Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB).
Zie het Ten geleide bij Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken.

Literatuur van en over het Bedrijfsapostolaat Utrecht kunt u vinden in RUQuest en Picarta.